Universiteit Leiden

nl en

Keuzetool 'Routekaart' gepresenteerd

Het is zo ver: de Routekaart voor het gebruik van financieringsinstrumenten bij samenwerking is in gebruik genomen! De Routekaart is het resultaat van het project ‘Financieren in Netwerken’ en geeft antwoord op vragen die leven bij beleidsmedewerkers.

De digitale routekaart dient ter inspiratie en kan worden gebruikt als een ‘keuzetool’ die helpt bij het vinden van het juiste financieringsinstrument. Ook biedt de routekaart een analyse van vijf verschillende financiële instrumenten vanuit de juridische, bestuurskundige en financieel-economische disciplines. Daarbij vinden beleidsmedewerkers die met de instrumenten aan de slag willen gaan zowel praktische als juridische handvatten. De vijf uitgewerkte instrumenten zijn het revolverend fonds, de publieke prijsvraag, matchfunding, het Right to Challenge en de netwerksubsidie.  Nieuwe instrumenten kunnen in een later stadium worden toegevoegd.

De routekaart komt voort uit de samenwerking tussen de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, het NSOB en de Universiteit Leiden. Gezamenlijk hebben zij informatie verzameld over nieuwe, innovatieve manieren voor overheden om maatschappelijke projecten te financieren. Het Ministerie van BZK, het Ministerie van Justitie, de VNG en de gemeente Rotterdam gaven input als partnerorganisaties. De samenwerkende provincies hebben inmiddels in IPO-verband de digitale routekaart enthousiast ontvangen en de intentie uitgesproken om deze verder te ontwikkelen.

Benieuwd naar de keuzetool?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.