Universiteit Leiden

nl en

Netwerksamenleving vraagt nieuwe wijze van overheidsfinanciering

De klassieke vorm van overheidssubsidie sluit steeds minder aan bij de huidige praktijk. Overheidsinstellingen willen maatschappelijke uitdagingen steeds meer in samenwerking met andere overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en particulieren, oplossen. De ‘zak met geld’ waarbij de overheid betaalt en bepaalt past daar niet goed bij.

Financieren in Netwerken

Op verzoek van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant is de Universiteit Leiden in september 2016 een interdisciplinair onderzoek gestart naar publieke financieringsvormen die wél passen bij het ‘netwerkend’ werken. Om aandacht te vragen en kennis te delen over het onderwerp, organiseerden de provincie Zuid-Holland en de Universiteit Leiden op 13 april het congres ‘Financieren in Netwerken’.

Gedeputeerde Rogier van der Sande opende het congres: “Door te pionieren en vanuit netwerkend werken de handen met verschillende partners ineen te slaan, zijn we in staat om met een breed gedragen onderzoek straks echt het verschil te maken.”

Alex Brenninkmeijer, Nederlands lid van de Europese Rekenkamer, onderstreepte het belang van interdisciplinair onderzoek op dit gebied: “We moeten met verschillende expertises zoeken naar vormen van resultaat gericht begroten, waarbij niet alleen aandacht is voor de regels en regeltjes maar ook voor resultaat.”

Routekaart

Catheel Pino voert het onderzoek uit samen met hoogleraar bestuursrecht Willemien den Ouden. Daarin wordt een routekaart ontwikkeld die overheidsmedewerkers inzicht biedt en begeleidt in de mogelijkheden en grenzen bij financieren in netwerken. De routekaart is een methodiek waarmee kan worden bepaald welke vorm(en) van financiering het beste aansluiten bij specifieke beleidsdoelstellingen. Den Ouden: “In de huidige praktijk is de financiering maar al te vaak een sluitstuk van een project. De routekaart is een hulpmiddel om juist aan de voorkant een goede keuze te maken.”

Samenwerking

Bijna alle overheden komen soortgelijke uitdagingen tegen. Als initiatiefnemer van het onderzoeksproject begeeft de provincie Zuid-Holland zich in de voorhoede van het zoeken naar oplossingen. Zij is daarin niet alleen: ook de provincie Noord-Brabant onderkent het belang van onderzoek en is daarom medefinancier. Daarnaast hebben andere organisaties zich aangesloten als partner om tot goede en werkbare antwoorden te komen die realiteitszin hebben op verschillende overheidsniveaus: de gemeente Rotterdam, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie nemen ook deel in het project.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.