Universiteit Leiden

nl en

Demy Jongkind start met promotieonderzoek naar netwerksubsidies

Demy Jongkind zal per 1 januari 2020 als promovenda werkzaam zijn bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

Haar promotietraject zal worden uitgevoerd onder de titel: Netwerksubsidies. Dit onderzoek wordt mede gefinancierd door de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en zal worden uitgevoerd onder begeleiding van prof. mr. drs. Willemien den Ouden, hoogleraar staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden, promotor, prof. mr. Jacobine van den Brink, hoogleraar staats- en bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam, promotor en mr. dr. Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht, Universiteit Leiden, dagelijks begeleider.

Steeds vaker wordt in het kader van een gelijkwaardige samenwerking tussen overheid en particuliere organisaties gekozen voor een zogenaamde netwerksubsidie, waarin de overheidsorganisatie in een samenwerkingsverband meewerkt aan het behalen van beleidsdoelstellingen en die ook (mede) financiert. Dit netwerkverband wordt in de praktijk vaak ervaren als een gelijkwaardige c.q. meer horizontale verhouding tussen partijen. Deze verhouding past bij de nieuwe rol die veel overheden voor zichzelf zien weggelegd: als facilitator en ondersteuner van maatschappelijke ontwikkelingen. Het samenwerkingsverband kan bestaan uit verschillende partners, zoals een of meerdere overheidsorganisaties, afgevaardigden uit het maatschappelijk middenveld, burgerinitiatieven, sociale ondernemingen en last but not least het bedrijfsleven.

Deze vorm van subsidiëren is relatief nieuw en roept veel juridische vragen (en problemen) op. Het huidige subsidierecht gaat namelijk uit van een verticale twee partijenrelatie tussen een financierend bestuursorgaan en een subsidieontvanger die de activiteiten uitvoert. Hoe worden de verantwoordelijkheden verdeeld binnen een netwerk? Wie bepaalt dat? Wie is aansprakelijk als het mis gaat? Zijn er bijzondere wettelijke regels nodig om deze constructies in de praktijk goed te laten functioneren? Bijvoorbeeld regels die gaan over welke partijen kunnen toetreden tot het netwerk en welke voorwaarden daarbij gelden? Is er voor de netwerksubsidie nieuwe regelgeving nodig? Dit zijn vragen waar Demy onderzoek naar zal doen.

Het onderzoek wordt mede gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en de provincie Noord-Brabant. Daaruit blijkt dat er een substantiële interesse is in dit onderwerp in de bestuurspraktijk.  Demy zal, naast haar promotieonderzoek, ook bijdragen aan het project Financieren in netwerken. In dit project wordt breed in kaart gebracht welke publieke financieringen mogelijk zijn voor maatschappelijke projecten.

Demy studeerde cum laude af in de masterspecialisatie staats- en bestuursrecht en is momenteel als onderwijs- en onderzoeksmedewerker aan de afdeling Staats- en bestuursrecht verbonden. Zij nam het afgelopen jaar deel aan het Pre-PhD Programma.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.