Universiteit Leiden

nl en

Willemien den Ouden neemt deel aan beleidsatelier bekostigingsrecht van OCW

Op donderdag 6 april jl. nam Willemien den Ouden, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, deel aan een OCW beleidsatelier “Onderwijsbekostiging en Algemene wet bestuursrecht”.

Dit atelier werd georganiseerd door het Ministerie van OCW in het kader van het programma Duurzame Onderwijswetgeving (DOW), dat is gericht op het realiseren van meer eenvoudige en robuuste onderwijswetgeving. In dat programma is al onderzoek gedaan naar een betere aansluiting van de onderwijswetgeving op de Awb. Dat leidde in 2013 tot het rapport “Anders of toch niet?”, waarvan Willemien één van de auteurs was, en een wetsvoorstel.

Willemien den Ouden werd gevraagd om in het atelier mee te denken over concrete mogelijkheden en risico’s van een betere aansluiting van het bekostigingsrecht op het subsidierecht van de Awb.  Daarbij kwamen niet alleen juridische vraagstukken aan bod. Er was ook aandacht voor vraagstukken op het gebied van toezicht en verantwoording en digitalisering van het bekostigingsproces, waarin jaarlijks voor zo’n 30 miljard aan overheidsgelden worden verstrekt aan onderwijsinstellingen.  

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.