Universiteit Leiden

nl en

Willemien den Ouden benoemd in Referendumcommissie

Per besluit van 29 september 2015 is Willemien den Ouden, hoogleraar staats- en bestuursrecht en Dean van de Honours Academy van de Universiteit Leiden, benoemd in de Referendumcommissie. Deze commissie is in het leven geroepen om handen en voeten te geven aan toekomstige raadgevende referenda in Nederland.

Takenpakket

Willemien den Ouden
Willemien den Ouden

De referendumcommissie is een onafhankelijke commissie met vier wettelijke taken:

  • Het bepalen van de dag waarop een referendum wordt gehouden. De Referendumcommissie besluit daarover na overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
  • Bepalen hoe de wet waarover een referendum wordt gehouden wordt aangeduid op het stembiljet;
  • Het geven van informatie aan de kiezers over de wet waarover een referendum wordt gehouden;
  • Het verstrekken van subsidies ten behoeve van maatschappelijke initiatieven die zich ten doel stellen het publieke debat in Nederland over de aan het referendum onderworpen wet te bevorderen, tot een maximum van 2 miljoen euro per referendum. Hiervoor dient de commissie een subsidieregeling op te stellen.

Samenstelling

De leden van de referendumcommissie worden voor een periode van vier jaar benoemd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, na consultatie van de Ministerraad en de Tweede Kamer. De commissieleden zijn geselecteerd op basis van hun expertise op het gebied van het openbaar bestuur, staats- en bestuursrecht, subsidierecht en communicatie.

In de commissie zijn, naast professor den Ouden, benoemd: mevrouw mr. M.C. van der Laan (voorzitter), mevrouw prof. mr. A.B. Blomberg, de heer prof. dr. R.A. Koole en de heer dr. R.J. Renes.

Raadgevend referendum

Het raadgevend referendum is een nieuw democratisch instrument in Nederland. Sinds 1 juli 2015 kunnen burgers de Kiesraad verzoeken een aangenomen wet of verdrag aan de Nederlandse bevolking voor te leggen in een referendum. Voorwaarde is dat de wet of het verdrag daarvoor in aanmerking komt en dat er voldoende handtekeningen zijn verzameld die de referendumaanvraag ondersteunen.

De uitslag van het raadgevend referendum is niet bindend: de uitslag wordt gezien als een advies. De regering kan dit advies naast zich neerleggen.

Eerste klus

Mogelijk moet de referendumcommissie op korte termijn aan de slag. De Kiesraad maakt namelijk in een openbare zitting op 14 oktober 2015 bekend of er voldoende geldige verzoeken zijn ingediend voor een referendum over de goedkeuringswet met betrekking tot de associatieovereenkomst met de Oekraïne.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.