Universiteit Leiden

nl en

Podcast over Leids onderzoek naar burgerinitiatieven

De participatiemaatschappij. Zo noemde Koning Willem-Alexander in 2013 de ontwikkeling waarin de participatie van burgers centraal staat in onze samenleving.

Destijds kwam dat voort uit het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’. Er werd – en er wordt nog steeds – gestreefd naar een overheid ‘die mensen niet in de eerste plaats als consument ziet, maar als burgers die de ene keer zelfstandig, de andere keer samen de toekomst van Nederland vormgeven’. Van Nederlandse burgers wordt dus een actieve houding verwacht. Sindsdien is er veel gebeurd t.a.v. die zelfredzaamheid van burgers. Een ontwikkeling is dat burgercollectieven zichtbaarder zijn geworden in hun concrete wens om taken van de overheid over te nemen. Denk aan het onderhoud van een park, het beheer van een sporthal, maar ook aan leerlingenvervoer of uitgebreide zorgtaken. De vraag is vervolgens hoe deze collectieven passen binnen het recht. Is er een speciale wettelijke regeling nodig en mogelijk voor initiatiefnemers? Naar die vraag deed men onderzoek aan de Universiteit Leiden. Willemien den Ouden vertelt daarover in deze podcast Burgerinitiatieven & het Right to Challenge: ruimte voor ongelijkheid?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.