Universiteit Leiden

nl en

Een goed bezocht congres over academisch ondernemerschap

Op 29 maart vond het PAO-congres ‘Academisch ondernemerschap in juridische context’ plaats. Tijdens het congres is uitgebreid ingegaan op de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden bij het ontplooien van economische activiteiten door hoger onderwijsinstellingen.

De dag werd ingeleid en voorgezeten door Willemien den Ouden. Daarna volgden presentaties, vragen en een levendige discussie.

De heer Mike van den Tillaart (Inspectie van het Onderwijs) heeft zijn licht laten schijnen op de vraag wat private activiteiten,  private middelen en publieke middelen zijn.  Hij is ook ingegaan op de sectorale regels waarop de Inspectie toezicht houdt. Voorts heeft hij de bevindingen uit het veldonderzoek ‘private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen’ besproken. Ten slotte heeft hij in het kader van die bevindingen de aanbeveling gedaan om vooraf beleid te maken over investeringen van publieke middelen in private activiteiten.

De heer Ali Mohammad (Universiteit Leiden) is in zijn presentatie ingegaan op de vraag welke regels er momenteel en in de toekomst van toepassing (zouden kunnen) zijn, die beogen te voorkomen dat er  publieke middelen weglekken ten behoeve van private activiteiten. Hij besprak in vogelvlucht de drie belangrijkste wettelijke regimes: de WHW, de Wet Markt en Overheid en het Europese staatssteunrecht.

Mevrouw Machteld Claessens (Stibbe) en de heren Tom Barkhuysen (Universiteit Leiden/Stibbe) en Ali Al Khatib (Stibbe) gaven vervolgens een presentatie over ondernemerschap binnen de muren van de universiteit en over sponsoring, donaties en reclame. Ook zijn zij verder ingegaan op praktische aandachtspunten met betrekking tot het Europese staatssteunrecht. Zij waren vooral op zoek naar de mogelijkheden.

Na deze presentatie werd er gediscussieerd met de sprekers en vier panelleden, de heer Aldert Jonkman (Vereniging Hogescholen),  de heer Mark Imandt (SEO Economisch onderzoek),  de heer Kees Schuyt (UvA) en de heer Frank Zwetsloot (ScienceWorks). Zo werd de discussie verbreed en kwamen ook onderwerpen als het streven naar synergie tussen publieke en private activiteiten en integriteit en belangenverstrengeling aan bod.

De discussie met de 40 congresdeelnemers leidde onder andere tot de conclusie dat het regelgevingscomplex op dit gebied nog niet helder genoeg is en dat dat grote nadelen heeft.  Er zou moeten worden gewerkt aan een integraal toetsingskader dat ruimte biedt aan de voordelen van academisch ondernemerschap en de nadelen daarvan zoveel mogelijk voorkomt. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.