Universiteit Leiden

nl en

Studiebijeenkomst over financieren in netwerken

In de publieke financiering van maatschappelijke projecten is er een vernieuwingstrend gaande. Overheden willen maatschappelijke vraagstukken oppakken in samenwerking met andere overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en particulieren. De mogelijkheden die het subsidie-instrument daartoe biedt houden verschillende instellingen bezig.

Op 15 november jl. hebben de Universiteit Leiden en de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur een leersessie georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst was te weten te komen welke knelpunten de praktijk ervaart en waar bestuursorganen over na moeten denken als zij subsidie willen verlenen aan netwerken. Ambtenaren met verschillende achtergronden van de provincie Noord-Brabant, de provincie Zuid-Holland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en experts van de Universiteit Leiden en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur hebben zich een middag over dit vraagstuk gebogen.

Routekaart voor publieke financiering

De resultaten van de bijeenkomst worden verwerkt in een zogenaamde routekaart die door Catheel Pino en Willemien den Ouden wordt ontwikkeld in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Deze methodiek zal bijdragen aan een optimale, transparante, efficiënte en rechtmatige inzet van (financiële) instrumenten die passen bij het werken vanuit een netwerk. Gedurende het onderzoekstraject zullen de resultaten van het onderzoek gedeeld worden met andere overheden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.