Universiteit Leiden

nl en

Willemien den Ouden

Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht

Naam
Prof.mr.drs. W. den Ouden
Telefoon
+31 71 527 --
E-mail
w.denouden@law.leidenuniv.nl

Willemien den Ouden is deeltijd hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de afdeling Staats- en bestuursrecht en research fellow van het E.M. Meijers Institute (1 dag per week). Verder is zij als staatsraad werkzaam bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie over Willemien den Ouden

Nieuwsberichten

Introductie

Als hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Leiden (faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Publiekrecht) en als research fellow van het E.M. Meijers Instituut, richt Willemien den Ouden zich vooral op het bestuursrecht. Haar expertise ligt bij het Europees en Nederlands financieel bestuursrecht (subsidierecht, schaarse publieke rechten, tegemoetkomingen, het recht inzake Europese structuurfondsen en staatssteun, onderwijsbekostiging en toeslagen) en bij het algemeen bestuursrecht.  

Curriculum vitae

Willemien den Ouden (1971) begon in 1990, na het Christelijk Lyceum in Alphen aan de Rijn, aan de studie Theologie en in 1991 aan de studie Nederlands recht, beide aan Universiteit Leiden. Zij voltooide in 1994 haar studie Theologie en in 1996 haar studie Nederlands recht (differentiatierichting staats- en bestuursrecht).

Den Ouden werkte hierna aan de Afdeling Staats- en bestuursrecht als achtereenvolgens AIO, universitair docent en universitair hoofddocent. In januari 2002 promoveerde zij op het proefschrift: ‘Wie betaalt, bepaalt? Een onderzoek naar de rechtmatigheid van subsidieverplichtingen.’ Op 1 maart 2007 werd zij benoemd tot hoogleraar Staats- en Bestuursrecht. Haar oratie sprak zij uit op 11 april 2008, onder de titel: ‘Het wankele evenwicht tussen Europees en Nederlands subsidierecht bij de uitvoering van Europese structuurfondsen’. Vanaf 1 september 2012 tot 1 maart 2016 was zij tevens Dean van de Honours Academy van de Universiteit Leiden. Van 1 september 2017 tot 1 mei 2020 was Willemien den Ouden werkzaam als wetenschappelijk directeur van het Instituut Publiekrecht. Nu werkt zij nog een dag per week als hoogleraar en is zij verder werkzaam als staatsraad bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Ook is zij raadsheer plaatsvervanger bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Den Ouden is voorzitter van het bestuur van de Vereniging voor bestuursrecht, de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor de beoefening van het bestuursrecht die meer dan 1500 leden telt.

Publicaties

Willemien den Ouden publiceert inmiddels ruim twintig jaar op het gebied van het financieel bestuursrecht en het Nederlands en Europees bestuursrecht. Haar publicaties zijn onder andere verschenen in Administratiefrechtelijke beslissingen (AB), het Nederlands Juristenblad (NJB), het Nederlands tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB) en Netherlands Administrative Law Library (NALL), maar ook in internationale tijdschriften als European Public Law, European State Aid Law Quarterly en Review of European Administrative Law (REALaw).

Den Ouden ontving driemaal de AB-jaarprijs voor de beste bestuursrechtelijke annotatie in het tijdschrift: In 2007 (ABRvS 2 augustus 2006, AB 2007/96) samen met Tom Barkhuysen), in 2010 (ABRvS 9 september 2009, AB 2010/87) en in 2011 (CBb 14 april 2011, AB 2011/268 samen met Michiel Tjepkema). 

Den Ouden schrijft met enige regelmaat bijdragen voor (wetenschappelijke) bundels of boeken. Zo verscheen in 2020 een bijdrage van de hand van J.E. van den Brink en Willemien den Ouden in Wollenschläger F., Wurmnest W., Möllers T.M.J. (red.), Private Enforcement of European Competition and State Aid Law: Current Challenges and the Way Forward. International Competition Law Series, Deventer: Kluwer Law International, onder de titel ‘Private Enforcement in the Netherlands. New Dutch Legislation, but Little Action.’

Relevante nevenfuncties

Willemien den Ouden is werkzaam als staatsraad voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en als raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Ook is zij lid van het bestuur van de Stichting Recht en Overheid (de stichting achter de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen).

Willemien den Ouden is ook actief geweest in de context van het openbaar bestuur. Zo werd zij in 2015 benoemd in de Referendumcommissie, en werd zij in 2019 benoemd tot lid van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (de Commissie Donner).

Zie voor verdere nevenactiviteiten onder de tab nevenwerkzaamheden.

Promovendi

Willemien den Ouden heeft dr. Chris de Kruif, dr. Jacobine van den Brink, dr. Olaf van Loon, dr. Annemarie Drahmann, dr. Alke Metselaar en dr. J.M.J. van Rijn van Alkemade, dr. Jaap Wieland, dr. Clara van Dam en Jouke Tegelaar begeleid tijdens hun promotietraject. Momenteel is zij (co)promotor van Ali Mohammad,  Georgina Kuipers, Louise Verboeket, Heleen van Amerongen, Esmée Driessen, Ali Al Khatib en Demy Jongkind

Onderwijs

Willemien den Ouden geeft zowel binnen als buiten de faculteit Rechtsgeleerdheid onderwijs op het gebied van het bestuursrecht.

Ook is zij een van de auteurs van het boek ‘Bestuursrecht in het Awb-tijdperk’ dat een inleiding biedt op het bestuursrecht en o.a. wordt gebruikt bij het vak ‘Inleiding bestuursrecht’ van Universiteit Leiden.

 

Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer --

Contact

Activiteiten

 • College van Beroep voor het bedrijfsleven Raadsheer-plaatsvervanger
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Medewerker
 • European group of Public Administration (EGPA) Lid studiegroep 'Law and Public Administration'
 • European Public Law Organisation (EPLO) Lid
 • Stichting Leger des Heils Welzijns- en gezondheidszorg Lid Raad van Toezicht
 • Nederlandse Juristen Vereniging lid bestuur
 • Grotius Hoofddocent opleiding bestuursrecht
 • Kluwer uiitgeverij Lid redactie Nederlands Tijdschrift voor bestuursrecht
 • Raad van State Staatsraad
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.