Universiteit Leiden

nl en

Masterstudenten Staats- en bestuursrecht Pakkert en Buitenhuis schrijven een AB-annotatie

Annotaties schrijven in het onderwijs? In de master Staats- en bestuursrecht kan het. Meike Pakkert en Jacobine Buitenhuis schreven in het kader van hun eindopdracht voor het mastervak Bestuursrecht in de Europese rechtsorde een annotatie.

Student Meike Pakkert schreef samen met Willemien den Ouden, hoogleraar Staats- en bestuursrecht, een AB annotatie bij een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 januari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:52) over de terugvordering van een subsidie betaald uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (het ELFPO). In de uitspraak oordeelt de Afdeling dat de betreffende subsidieontvanger geen schuld had aan de opneming van niet- subsidiabele kosten in de aanvraag om subsidievaststelling en dat er daarom geen grond was voor toepassing van een extra administratieve sanctie, zoals de subsidieverstrekker had gedaan. Het is een besprekenswaardige zaak omdat de Afdeling het Unierechtelijke begrip ‘schuld’ interpreteert zonder daarover een prejudiciële vraag te stellen en op een wijze die in het Unierechtelijke subsidierecht niet direct voor de hand ligt. Meike en Willemien bespreken verschillende mogelijke verklaringen in hun commentaar. De noot is gepubliceerd in AB 2019/340.

Student Jacobine Buitenhuis heeft samen met Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent een annotatie geschreven bij een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:810). Deze uitspraak is interessant omdat de Afdeling hierin verdere duidelijkheid geeft over de vraag wanneer sprake is van een dienstenvergunning. Het is één van de eerste uitspraken waarin de Afdeling beoordeelt of een vergunningstelsel dat voor zowel ondernemers als particulieren geldt toch een vergunningstelsel in de zin van de Dienstenrichtlijn kan zijn. De Afdeling oordeelt dat een ligplaatsverbod verhuurders van woonboten niet specifiek raakt. Daarom is geen sprake van een vergunning in de zin van de Dienstenwet en is de vergunning niet van rechtswege verleend. Jacobine en Annemarie stellen in de annotatie de vraag of de Afdeling hiermee niet een te beperkte uitleg geeft aan het begrip dienstenactiviteit. De noot is gepubliceerd in AB 2019/343.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.