Universiteit Leiden

nl en

Heleen van Amerongen winnaar Meijers PhD positie 2018

Heleen van Amerongen zal per 1 september 2018 als promovenda werkzaam zijn bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van Universiteit Leiden. Zij heeft een Meijers PhD-positie toegewezen gekregen voor haar onderzoeksproject “Experts know best? Guiding public bodies towards legitimate expert-based decisions”. In dit project wordt zij begeleid door de Leidse professoren Ymre Schuurmans en Willemien den Ouden.

Heleen gaat onderzoek doen naar de rol van de deskundige bij besluitvorming door bestuursorganen. Denk bijvoorbeeld aan beoordelingen van artsen in arbeidsongeschiktheidszaken of vreemdelingenzaken. Het bestuursrecht gaat ervan uit dat bestuursorganen volledig verantwoordelijk zijn voor besluiten, ongeacht of zij daarbij deskundigenadvies gebruiken of niet. Hoe bestuursorganen deskundigen moeten selecteren, deskundigenadvies op waarde moeten schatten en adviezen bij besluitvorming betrekken, wordt aan bestuursorganen overgelaten. Dit sluit niet aan bij de huidige realiteit, waarin deskundigen op vele terreinen een grote en soms zelfs doorslaggevende invloed hebben en burgers kritisch zijn op ‘de deskundige’. Bovendien streven bestuursorganen ernaar om steeds meer netwerkend te besturen, waardoor verantwoordelijkheden verschuiven en publieke waarborgen onduidelijk worden. Tegen deze achtergrond richt het onderzoek zich via een interdisciplinaire aanpak op het herijken van rechtsstatelijke waarborgen voor deskundigenadvisering.

Heleen studeerde summa cum laude af in de masterspecialisatie staats- en bestuursrecht en was het afgelopen jaar als onderwijs- en onderzoeksmedewerker aan de afdeling Staats- en bestuursrecht verbonden. Door de toewijzing van een van de Meijers PhD-posities die de Faculteit der Rechtsgeleerdheid jaarlijks ter beschikking stelt voor talentvolle onderzoekers, kan zij haar onderzoeksvoorstel de komende jaren gaan uitvoeren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.