Universiteit Leiden

nl en

Olaf van Loon

Universitair docent

Naam
Mr.dr. O. van Loon
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
o.van.loon@law.leidenuniv.nl

Vanaf maart 2022 is Olaf van Loon als Universitair Docent verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Olaf van Loon

Voordat hij bij de Universiteit Leiden aan het werk ging, werkte Olaf als seniorjurist bij de directie Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De laatste jaren als de Kamercoƶrdinator van de Vreemdelingenkamer en - onder meer - ambtelijk verantwoordelijk voor de rechtseenheid binnen de Vreemdelingenkamer en tussen de Vreemdelingenkamer en de andere Kamers van de Afdeling bestuursrechtspraak en aanspreekpunt voor de rechtspraak, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de UNHCR en belangenbehartigers voor vreemdelingen. 

Als buitenpromovendus promoveerde hij op 4 december 2014 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift 'Binding van rechters in bestuursrechterlijk perspectief'. Daarin gaat Olaf in op de vraag of de bestuursrechter gebonden is of zou moeten zijn aan arresten en uitspraken van andere (hoogste) bestuursrechters, de civiele en de strafrechter en het Hof van Justitie en het EHRM. Ook bespreekt hij een aantal instrumenten om rechtseenheid tussen verschillende rechterlijke instanties te bereiken. In het verlengde hiervan gaat zijn (onderzoeks)belangstelling enerzijds uit naar de wisselwerking tussen het bestuursrecht en de andere rechtsgebieden, waaronder het nationale recht en het Europese recht, en het civiele en het strafrecht, en anderzijds naar de (ontwikkeling van) het bestuurs(proces)recht in het algemeen en het vreemdelingen(proces)recht in het bijzonder.

Olaf verzorgt verder onderwijs in zowel de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, als de masteropleiding Staats- en bestuursrecht en bekleedt verschillende nevenfuncties binnen en buiten de Universiteit Leiden.

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C1.05

Contact

Publicaties

 • Universiteit Leiden Voorzitter van het College van Beroep voor de examens van de Universiteit Leiden
 • Universiteit Leiden Voorzitter van de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften van de Universiteit Leiden
 • Universiteit Leiden Plaatsvervangend voorzitter van de Geschillencommissie Personele aangelegenheden
 • Universiteit Leiden Lid van de Geschillencommissie Personele aangelenheden (namens de werkgever)
 • Gemeente Nieuwkoop Plaatsvervangend voorzitter van de Commissie voor de bezwaarschriften
 • Raad van State Lid van de Commissie Arbeidsparticipatie
 • OSR Jurdische Opleidingen docent
 • SMN - Stichting Migratierecht Nederland docent
 • Vereniging van Eigenaren "De Oranjeboom" voorzitter
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.