Universiteit Leiden

nl en

Summer Course: Europeanisation of Administrative Law in the Member States

Van 26 t/m 30 juni 2017 organiseert de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Leiden een zomercursus over de Europeanisering van het nationaal bestuursrecht in de lidstaten van de Europese Unie.

Tijdens de zomercursus zal de invloed van het Unierecht op het nationale bestuursrecht in de EU lidstaten in kaart worden gebracht. Dat dit een actueel onderwerp is staat buiten kijf; op verschillende manieren wordt het nationale bestuursrecht door het EU-recht beïnvloed. Leidt deze Europeanisering van het nationale bestuursrecht tot juridische en praktische problemen in de nationale rechtsordes, en zijn er meer algemene Europese bestuursrechtelijke regels nodig en wenselijk?

In deze laatste week van juni zullen 28 deelnemers uit maar liefst 10 verschillende landen deze ontwikkeling bestuderen. Centraal hierin staan lezingen van verschillende wetenschappers en rechters uit de EU lidstaten, onder wie Sacha Prechal – de Nederlandse rechter in het Europees Hof van Justitie.

De zomercursus wordt georganiseerd onder leiding van Willemien den Ouden, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, en Jacobine van den Brink, hoogleraar Europees en nationaal bestuursrecht aan Maastricht University. De zomercursus wordt gefinancierd door de gemeente Den Haag. Meer informatie over de zomercursus is te vinden op onze website.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.