Universiteit Leiden

nl en

Pedagogische Wetenschappen

Pedagogische Wetenschappen gaan over de rol van opvoeding, gezondheidszorg en onderwijs bij individuele variaties in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De manier waarop kinderen thuis en elders worden opgevoed, onderwezen en begeleid, verschilt en dat heeft gevolgen voor hun ontwikkeling.

Deze studie schenkt veel aandacht aan de vraag hoe die effecten samenhangen met genetische factoren, hormonen en hersenfuncties. Zowel in het onderwijs als het onderzoek van Pedagogische Wetenschappen staat centraal hoe evidence-based benaderingen de optimale ontwikkeling van het kind kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door opvoedingsondersteuningsprogramma’s, diagnostische- en interventiestrategieën en leermethoden. Ieder kind verdient de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

Meer over Pedagogische Wetenschappen ››