Universiteit Leiden

nl en

Hoe lezen leuk blijft

Kinderen die op de basisschool meer boeken hebben om uit te kiezen, lezen meer en worden zodoende betere lezers. Ook hun Cito-resultaten voor begrijpend lezen liggen hoger. Dat blijkt uit onderzoek van pedagoog Thijs Nielen. Promotie 26 januari.

Leesmotivatie behouden

“De meeste kinderen zijn aanvankelijk enthousiaste lezers. Aan het einde van de basisschool loopt hun leesmotivatie vaak terug. Het is belangrijk om dit initiële enthousiasme voor lezen te behouden. Vermeden moet worden dat kinderen in een negatieve spiraal terecht komen waarin hun leesmotivatie terugloopt waardoor ze minder lezen en hun leesvaardigheid achter raakt”, aldus Nielen.

Meer boeken

Thijs Nielen

Nielen vergelijkt in z’n promotieonderzoek Aliteracy: Causes and solutions basisscholen die meedoen aan het programma de Bibliotheek op school met scholen zonder dit programma. Scholen die aan dit programma deelnemen, kunnen hun leerlingen meer boeken aanbieden en besteden meer aandacht aan hun collectie.

Wat blijkt? De Cito-scores op begrijpend lezen van kinderen die toegang hebben tot de Bibliotheek op school gaan sterk vooruit omdat deze leerlingen meer lezen.

Begeleiding van jonge lezers noodzakelijk

Nielen wijst bovendien op de noodzaak van meer begeleiding van jonge lezers. "Goed leren lezen in de eerste 3 leerjaren is geen voldoende voorwaarde om een goede lezer te blijven. Als in de bovenbouw van de basisschool en in het middelbaar onderwijs de ondersteuning wegvalt, verliezen sommige kinderen interesse, motivatie en vervolgens ook leesvaardigheid. Zij kunnen zelfs angst voor lezen of 'leesweerstand' ontwikkelen. Blijvende ondersteuning is daarom erg belangrijk. Mijn onderzoek laat ook zien dat digitalisering daarvoor nieuwe mogelijkheden biedt."

Lees de samenvatting van Aliteracy: Causes and solutions › 

Omslag:
Omslag - Aliteracy: Causes and solutions 

Een verkorte Nederlandse versie van het proefschrift getiteld Onwille lezers:onderzoek naar redenen en oplossingen is te bestellen via uitgeverij Eburon.

(CMBB)

De Bibliotheek op school is onderdeel van Kunst van Lezen, dat als onderdeel van Tel mee met Taal, de omvangrijke integrale aanpak van de rijksoverheid om laaggeletterdheid tegen te gaan, de komende jaren een vervolg krijgt. Inmiddels doen zo'n 2500 basisscholen in Nederland mee. Het project bereikt daarmee ruim een derde van alle basisschoolleerlingen: 555.000 van de 1.457.000.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.