Universiteit Leiden

nl en

Gera ter Meulen ontvangt prijs voor onderzoek naar adoptie en pleegzorg

Gera ter Meulen ontvangt de De la Courtprijs van de KNAW voor haar onderzoek naar adoptie en pleegzorg. Zij richtte een eigen wetenschappelijk kennisbureau op en levert hiermee een knap voorbeeld hoe een onafhankelijk onderzoeker te werk kan gaan, aldus de jury. De prijs beloont onbezoldigd en onafhankelijk onderzoek buiten de gevestigde academische instituties.

Wetenschappelijk onderbouwde en toegankelijke informatie over adoptie en pleegzorg is de rode draad die door het onderzoek van Gera ter Meulen loopt. Dankzij haar onderzoek is deze informatie beschikbaar voor de politiek, beleid en praktijk.

Over Gera ter Meulen

Gera ter Meulen richtte in 2017 KennisBureau ter Meulen op. Daarvoor was Gera jarenlang onderzoeker en coördinator van het Adoptie Driehoek Onderzoekscentrum (ADOC), dat gehuisvest was in het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Zij werkte bovendien als beleidsmaker ook in de praktijk. Haar bureau maakt wetenschappelijke kennis over pleegzorg, adoptie en tehuiszorg toegankelijk. Met haar KennisBureau nam Gera ter Meulen het valoriseren van kennis en het doen van onderzoek van het ADOC over en zet dit nog altijd voort.

Mede door haar verbinding van wetenschap en praktijk worden Gera Ter Meulens bijdragen serieus genomen. Zo informeerde zij Kamerleden en minister over lacunes in het rapport van Commissie Joustra over interlandelijke adoptie. Ter Meulen gaf inzicht in dat wat vanuit de wetenschap bekend is omtrent interlandelijke adoptie. Ze pleit voor een wetenschappelijke poot binnen het Expertisecentrum Adoptie en het oprichten van een leerstoel.

De la Courtprijs

De De la Courtprijs - door de KNAW ingesteld - erkent personen die onbezoldigd en onafhankelijk, buiten de geëigende academische gremia, uitzonderlijk wetenschappelijk werk hebben verricht op het gebied van de sociale wetenschappen of de geesteswetenschappen. De laureaat ontvangt 7.500 euro.

Gera Ter Meulen zal op 21 november 2022 de prijs in ontvangst nemen. Lees meer ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.