Universiteit Leiden

nl en

Pedagogische Wetenschappen

Onderzoek

Het onderzoek van het Instituut Pedagogische Wetenschappen is ondergebracht in het Rommert Casimir Instituut (RCI).

Rommert Casimir
* Rommert Casimir (1877 - 1957)

Missie

De onderzoeksmissie van het Rommert Casimir Instituut is:

 1. het uitvoeren van vernieuwend onderzoek van hoge kwaliteit dat bijdraagt aan inzicht in belangrijke thema’s op het gebied van socialisatie, opvoeding en ontwikkeling; 
 2. het bijdragen aan door wetenschappelijke kennis ondersteunde opvoedings-, onderwijs en hulpverleningspraktijken, richtlijnen en beleid;
 3. het versterken van het publieke bewustzijn. Dit is nodig om het welzijn en functioneren van kinderen, opvoeders en relevante professionals te verbeteren in aansluiting bij de meest valide onderzoeksbevindingen. 

Zowel in de opzet van onderzoek binnen het instituut als in de werking van de beoogde effecten zijn deze drie elementen van de missie onderling nauw verbonden. Dit betekent dat het instituut zich inzet om zowel maatschappelijke toepassingen te realiseren die zijn geïnspireerd door onderzoek als om onderzoek uit te voeren die aansluiten bij of voortkomen uit de behoefte van maatschappelijke partners aan onderzoek.

Onderzoeksprogramma

Binnen het instituut wordt onderzoek uitgevoerd, gericht op zes deelgebieden die gezamelijk het domein dekken van de studie naar normatieve en niet-normatieve ontwikkeling van gedrag, emoties en leren vanaf de jonge kindertijd tot aan de periode van jong-volwassenheid. Daarbij richten we ons wat betreft de contexten op de thuissituatie, school en instellingen voor de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen. Binnen elk van de deelgebieden wordt zowel fundamenteel als toepassingsgericht onderzoek gedaan. Waar tussen deelgebieden overlap bestaat of verrijking kan worden gerealiseerd wordt samengewerkt:

 1. Forensische gezinspedagogiek en jeugdhulpverlening
 2. Leer- en gedragsproblemen in het onderwijs
 3. Neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen
 4. Onderwijswetenschappen
 5. Opvoeding en ontwikkeling
 6. Onderzoeksmethoden en statistiek

Ons onderzoek

Het onderzoek van het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden:

 • heeft tot doel inzicht te verschaffen in de manier waarop binnen de domeinen gezin, school (en andere institutionele opvoedingssettings) of peer groups normale of afwijkende ontwikkeling van kinderen verloopt in wisselwerking met hun neurobiologische aanleg (het perspectief van de ontwikkelingspsychpathologie);
 • is direct of indirect relevant voor het ontrafelen van de culturele dimensie van ontwikkeling en leren. Onderzoeksprojecten bevatten één of meer cross-culturele onderwerpen of zijn gericht op de vergelijking van etnische groepen binnen een samenleving dan wel maken deze vergelijking in toekomstig onderzoek mogelijk (het culturele perspectief);
 • ondersteunt ouders, verzorgers, leraren en andere professionals bij hun inspanningen om te bevorderen dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen (het toepassingsgerichte perspectief). 

Profileringsgebieden

Binnen de Universiteit Leiden neemt het Instituut Pedagogische Wetenschappen deel aan twee profileringsgebieden, die door de universiteit aangewezen zijn voor het faciliteren van excellent onderzoek en voor het stimuleren van multidisciplinaire samenwerking binnen deze gebieden.

 1. Brain function and dysfunction over the lifespan 
 2. Health, prevention and the human life cycle 

PhD onderwijs

Het RCI is verankerd in de Graduate School of Social and Behavioural Sciences. Naast het verrichten van onderzoek is het RCI verantwoordelijk voor het onderwijs aan PhD-studenten.

Rommert Casimir was bijzonder hoogleraar in de Opvoedkunde aan de Universiteit Leiden tussen 1918 en 1947. Hij beschouwde het als zijn taak om anderen ertoe aan te zetten en te leren de ontwikkeling van kinderen te bestuderen en hun leven te verbeteren.

Lees meer over Rommert Casimir  ››

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie