Universiteit Leiden

nl en

Pedagogische Wetenschappen

Onderzoek

Het onderzoek van het Instituut Pedagogische Wetenschappen is ondergebracht in het Rommert Casimir Instituut.

Onderzoeksprogramma's

Binnen het instituut worden drie onderzoeksprogramma’s uitgevoerd:

Rommert Casimir
*Rommert Casimir
  1. Child and Family
  2. Child and Educational Settings
  3. Child Welfare Services 

Onderzoeksprojecten maken deel uit van de drie centrale onderzoeksprogramma’s van het Rommert Casimir Instituut.

Ons onderzoek:

  • heeft tot doel inzicht te verschaffen in de manier waarop binnen de domeinen gezin, school (en andere institutionele opvoedingssettings) of peer groups normale of afwijkende ontwikkeling van kinderen verloopt in wisselwerking met hun neurobiologische aanleg (het perspectief van de ontwikkelingspsychpathologie);
  • is direct of indirect relevant voor het ontrafelen van de culturele dimensie van ontwikkeling en leren. Onderzoeksprojecten bevatten één of meer cross-culturele onderwerpen of zijn gericht op de vergelijking van etnische groepen binnen een samenleving dan wel maken deze vergelijking in toekomstig onderzoek mogelijk (het culturele perspectief);
  • ondersteunt ouders, verzorgers, leraren en andere professionals bij hun inspanningen om te bevorderen dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen (het toepassingsgerichte perspectief). 

Profileringsgebieden

Binnen de Universiteit Leiden neemt het Instituut Pedagogische Wetenschappen deel aan twee profileringsgebieden, die door de universiteit aangewezen zijn voor het faciliteren van excellent onderzoek en voor het stimuleren van multidisciplinaire samenwerking binnen deze gebieden.

  1. Brain function and dysfunction over the lifespan 
  2. Health, prevention and the human life cycle 

PhD onderwijs

Het Rommert Casimir Instituut (RCI) is verankerd in de Graduate School of Social and Behavioural Sciences. Naast het verrichten van onderzoek is het RCI verantwoordelijk voor het onderwijs aan PhD-studenten.

*Rommert Casimir (1877-1957)

Rommert Casimir was bijzonder hoogleraar in de Opvoedkunde aan de Universiteit Leiden tussen 1918 en 1947. Hij beschouwde het als zijn taak om anderen ertoe aan te zetten en te leren de ontwikkeling van kinderen te bestuderen en hun leven te verbeteren.

Lees meer over Rommert Casimir  ››

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden