Universiteit Leiden

nl en

Symposium over Culturele Aspecten van Kindermishandeling

Ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van de succesvolle minor "Kindermishandeling en verwaarlozing: een levensloopperspectief" vond op maandag 28 november een symposium plaats over culturele aspecten van kindermishandeling. Drie experts belichtten dit thema vanuit hun eigen vakgebied. Verder vonden er workshops plaats om met elkaar van gedachten te wisselen over het thema.

Culturele normativiteit in definities van kindermishandeling

Het is algemeen bekend dat normen in de opvoeding cultureel bepaald zijn en dat wat in het ene land gewoon en zelfs goed wordt gevonden, elders wordt afgekeurd. In een multiculturele samenleving, zoals Nederland komen dit soort verschillen in normen en gewoonten ook binnen één stad of zelfs wijk voor.

Judi Mesman sprak over de vraag hoe jeugdprofessionals op inclusieve wijze hun werk kunnen doen, zodat kinderen beschermd worden met oog voor culturele context?

Download de presentatie van Judi Mesman ››

Kinderen en eergerelateerd geweld

In Nederland denken veel mensen dat een kind een persoon is die nog geen 18 jaar oud is. Aan de hand van voorbeelden van eergerelateerd geweld liet Janine Janssen zien dat lang niet in alle gezinnen en families zo gedefinieerd wordt wie een kind is. Het komt voor dat minderjarige jongens als mannen worden gezien die met instemming van de familie de gangen van hun meerderjarige zussen nagaan. Janine Janssen zoomde in op de vraag hoe in deze families de vraag beantwoord wordt wie kind is. Welke culturele aspecten spelen daarbij een rol? Ook ging zij in op de vraag in hoeverre hulpverleners met deze visie op kinderen in hun werk rekening dienen te houden.

Download de presentatie van Janine Janssen ››

Culturele aspecten bij uithuisplaatsing voor het Europese Mensenrechtenhof

Mariëlle Bruning ging met haar bijdrage in op culturele aspecten bij juridische beslissingen tot (gedwongen) uithuisplaatsing en de uitvoering van uithuisplaatsingen. Hoe verhoudt het recht op religie en culturele achtergrond zich tot de verplichting van de overheid om kinderen te beschermen bij ernstige ontwikkelingsbedreigingen? Daarbij stonden drie recente uitspraken van het Europese Mensenrechtenhof centraal.

Download de presentatie van Mariëlle Bruning ››

Fotoverslag

Symposium organisatie

Het symposium wordt georganiseerd door de minorcoördinator Whitney de Haan en coördinator en docent van het eerste minorvak Sabine van der Asdonk, in samenwerking met het studentenbestuur van de Leidse Studievereniging Kindermishandeling (LSK) en de initiatiefnemers van de minor Lenneke Alink en Bernet Elzinga.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.