Universiteit Leiden

nl en

Neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen

De programmagroep Neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen heeft expertise in de ontwikkeling van kinderen en adolescenten, met de nadruk op de ontwikkeling van psychopathologie, variërend van milde tot ernstige ontwikkelingsstoornissen. Het gaat hierbij om de oorzaak, aard, beloop, diagnostiek, preventie en behandeling van problemen in  de ontwikkeling en het ontstaan van psychopathologie.

In het begrijpen van de ontwikkelingsmechanismen die onderliggend zijn aan (ernstige) psychopathologie, worden zowel kindfactoren als omgevingsfactoren onderscheiden. Als het gaat om kindfactoren, die verankerd zijn in de aanleg,  is er in het bijzonder aandacht voor cognitieve hersenfuncties die onderliggend zijn aan het sociale functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld het waarnemen en begrijpen van emoties en sociale interacties, alsook gedragsregulerende (executieve) functies, zoals aandacht, inhibitie, geheugen, ideeënproductie en cognitieve flexibiliteit.

Biologische factoren

Ook is er aandacht voor biologische factoren, zoals genetische bagage en bioritme systemen, die van invloed zijn op het functioneren van de hersenen. Als het gaat om omgevingsfactoren staat beïnvloeding van de relatie tussen opvoeders en kinderen, zowel in het gezin als op school, centraal. 

Optimale diagnostiek, preventie en behandeling

De kern van het onderzoeksprogramma en onderwijsprogramma is het begrijpen van aanlegfactoren van een kind, die in interactie met omgevingsfactoren beschermend danwel risicoverhogend kunnen zijn, met het doel deze kennis in te zetten om tot optimale diagnostiek, preventie en behandeling van gedragsproblemen te komen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie