Universiteit Leiden

nl en

Opvoeding en ontwikkeling

De programmagroep Opvoeding en Ontwikkeling onderzoekt welke invloed ouders (moeders en vaders) en andere opvoeders (bijv. opvoeders in de kinderopvang) hebben op de ontwikkeling van kinderen, hun welbevinden en gezondheid. De nadruk ligt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en preventie van problemen op dit vlak.

Theoretische uitgangspunten van het onderzoek en onderwijs binnen deze programmagroep zijn onder andere de gehechtheidstheorie en de sociaal-leren theorie. Opvoeding en ontwikkeling worden bestudeerd in de context van historische achtergronden, opvoedingssetting (gezin, kinderopvang), cultuur, sociaaleconomische status en biologische kenmerken (geslacht, temperament, genotype, hersenontwikkeling). Daarnaast onderzoeken wij sociaal-cognitieve, neurocognitieve en neurobiologische mechanismen die van invloed zijn op opvoeding en ontwikkeling.

Wij maken gebruik van een diversiteit aan methoden voor het meten van opvoeder-kind interacties, gedrag en ontwikkeling van kinderen, waaronder gestandaardiseerde observatiemethoden, etnografische methoden en experimentele methoden (zoals oogbewegingen, EEG en fNIRS).

Ons doel is bij te dragen aan een optimale ontwikkeling van kinderen, niet alleen door middel van onderzoek naar processen en mechanismen van opvoeding en ontwikkeling, maar ook door het ontwikkelen en toetsen van preventieve interventieprogramma’s.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.