Universiteit Leiden

nl en

Uitdagingen in de pleegzorg

Pedagoog Paul Vedder geeft met zijn boek 'Uitdagingen in de Pleegzorg' een overzicht van de stand van kennis over pleegzorg in Vlaanderen en Nederland. Hij onderzoekt daarbij hoe de pleegzorgpraktijk kan worden verbeterd.

Met zijn boek 'Uitdagingen in de Pleegzorg' biedt Vedder inzicht in de geschiedenis van pleegzorg en hoe macht, geld en eigenbelang een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling ervan. Hij verduidelijkt dat deze "krachten'' nog steeds een rol kunnen spelen, maar het boek richt zich toch vooral op de uitdagingen waarmee ouders, kinderen, pleegouders, pleegzorgorganisaties, jeugdbeschermers en rechters tegenwoordig te maken krijgen.

Elk hoofdstuk behandelt een specifiek proces dat van groot belang is binnen de pleegzorg, zoals het beoordelen van competenties van ouders, uithuisplaatsing, terugplaatsing en het omgaan met culturele diversiteit. De rode draad in het boek en in elk hoofdstuk is de oproep tot zorgvuldigheid en jezelf uitdagen om een steeds betere professional te worden met het doel pleegzorg te verbeteren. 

Volgens schattingen groeit ongeveer 10% van alle kinderen tussen 0 en 15 jaar wereldwijd niet op bij de eigen ouders. Ongeveer 94% van die kinderen wordt opgevoed door personen uit het familie- of vriendennetwerk van het gezin van die kinderen. Daarbij gaat het meestal om een niet-formele vorm van pleegzorg: pleegzorg die niet met een formeel contract is geregeld en waarbij het toezicht op de kwaliteit van de pleegzorg grotendeels ontbreekt Bij deze opvoedkundige uitdaging gaat het om ontzettend veel kinderen, ook in Vlaanderen en Nederland.

Paul Vedder
Paul Vedder

Over Paul Vedder

Paul Vedder is emeritus hoogleraar jeugdhulpverlening en gedragsproblemen bij jongeren bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Hij richt zich met name op gedragsproblemen zoals pesten, problemen bij pleegzorg en rond culturele diversiteit - acculturatie-conflicten, radicalisering. Zijn onderzoeksgroep probeert te achterhalen welke omstandigheden en eigenschappen conflicten en probleemgedrag veroorzaken en versterken. 

Lees meer over Paul Vedder ››

Week van de Pleegzorg - 1 t/m 8 november 2023

Elk jaar organiseert Jeugdzorg Nederland de Week van de Pleegzorg. Met deze actieweek wil Jeugdzorg Nederland aandacht vestigen op pleegzorg, en het tekort aan pleegouders. Tijdens de Week van de Pleegzorg staan er veel verschillende activiteiten op de agenda in samenwerking met gemeenten, zoals netwerkbijeenkomsten en speciale activiteiten om pleegouders in het zonnetje te zetten. Lees meer ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.