Universiteit Leiden

nl en

Peter Bos ontvangt prijs voor onderzoek naar zorgzaamheid en empathie

Peter Bos, universitair hoofddocent aan het Instituut Pedagogische Wetenschappen, ontvangt de J.J. Groen Prijs (30.000 euro) voor zijn onderzoek naar de vraag waarom sommige mensen uit zichzelf zorgzaam en empathisch zijn en anderen juist niet. De bevindingen van zijn onderzoek hebben grote potentie voor vertaling naar persoonsgerichte interventies om zorggedrag te verbeteren en verwaarlozing tegen te gaan.

Om de vraag waarom sommigen zorgzaam en empathisch zijn en anderen juist niet te kunnen beantwoorden, maakt Peter Bos gebruik van methoden uit de experimentele psychologie, de ontwikkelingspsychologie, de pedagogiek, de genetica en de neurowetenschappen. Hierdoor werd het mogelijk om de rol van hormonale systemen in menselijke relaties beter te doorgronden.

Over Peter Bos

Peter Bos werkt als universitair hoofddocent bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Als onderzoeksdirecteur maakt hij ook deel uit van het instituutsbestuur. Peter Bos is buitengewoon goed in staat zijn kennis over te brengen aan een groter publiek, zoals blijkt uit zijn populairwetenschappelijk boek Verbonden.

Lees meer over Peter Bos ››

Hij toonde dat gehuil van baby’s een directe invloed heeft op hormonen van volwassenen en zo zorggedrag beïnvloedt. De bevindingen van zijn onderzoek hebben grote potentie voor vertaling naar persoonsgerichte interventies om zorggedrag te verbeteren en verwaarlozing tegen te gaan.

Logo Joannes Juda Groen Prijs

Joannes Juda Groen Prijs

De Joannes Juda Groen Prijs voor Nederlands interdisciplinair gedragswetenschappelijk toponderzoek is dit jaar ook toegekend aan Judith Rosmalen (UMC Groningen). De prijs bedraagt 30.000 euro en is vernoemd naar de in 1990 overleden Joannes Juda Groen. Hij was grondlegger van de psychosomatiek en groot pleitbezorger voor onderzoek naar de impact van psychosociale factoren ter bevordering van gezondheid en welzijn. Lees meer  over de J.J. Groenprijs››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.