Universiteit Leiden

nl en

Marian Hickendorff over het boek 'Leer ze rekenen!'

Marian Hickendorff werkt als universitair hoofddocent, programmagroepvoorzitter van Onderwijswetenschappen en coördinator van de Academische Pabo. Ze is samen met Ronald Keijzer (iPabo) en Hans van Luit (Universiteit Utrecht) kernredacteur van het boek Leer ze rekenen! dat vanaf januari 2022 voor iedereen gratis beschikbaar is. In het boek worden toonaangevende wetenschappelijke studies op het gebied van rekenonderwijs toegankelijk gepresenteerd voor onderwijsprofessionals.

Het onderzoek van Marian Hickendorff richt zich op rekenen in het basisonderwijs. Haar ambitie is om vragen en discussies rondom rekenonderwijs een empirische basis te geven. Het gaat dan om vragen als: Wat is het effect van het aanbieden van een rekenopgave als een verhaaltjesopgave? Op welke manier lossen kinderen rekenopgaven zoals 812–784 op en in hoeverre rekenen kinderen van verschillende rekenniveaus daarbij met een ‘handige’ strategie? Hoe staat het er voor met de rekenprestaties van Nederlandse schoolverlaters: wat gaat goed, wat kan beter? 

Lees meer over Marian Hickendorff ››

In Didactief: 'Strijd over directe instructie'

Voor de een is (expliciete) directe instructie zo’n beetje de catechismus, voor de ander een schools schrikbeeld. Waarom roept een bewezen effectieve didactiek zo veel discussie op? Didactief ziet dat achter alle karikaturen de kampen niet zo gek veel van elkaar verschillen. En we vinden het antwoord op de hamvraag: wanneer is directe instructie de beste instructievorm?

Lees het volledige artikel over direct instructie op DidactiefOnline.nl € (07-10-2021) 

In Didactief: "Rekenen op de basisschool dramatisch? Nee hoor!"

Berichten in de media over de kwaliteit van het rekenonderwijs zijn meestal niet mals, met krantenkoppen als ‘rekenen op basisschool dramatisch’ en ‘ramp in rekenen’. Maar grootschalige onderzoeken geven een positiever beeld: de basis is op orde, verschillen tussen klassen zijn relatief klein en de prestaties zijn de laatste jaren licht gestegen.

Lees het volledige artikel over rekenen op de basischool op Didactief.nl (17 aug 2021)

In NRC: 'De beste rekenles moet nog worden uitgevonden'


‘Eerst begrijpen dan oefenen’ of ‘eerst oefenen dan begrijpen’? Onderzoek geeft geen uitsluitsel over wat de beste rekenmethode is. De discussie duurt voort.

Wat de discussie tussen de aanhangers van de diverse rekenmethodes nogal uitzichtloos maakt, is dat er fundamentele onenigheid bestaat over het antwoord op de vraag wat nu het beste werkt: realistisch rekenen of traditioneel rekenen. „Er zijn tal van onderzoeken gedaan, maar je kan niet zeggen dat er een eenduidig verschil is aangetroffen tussen de effectiviteit van beide methodes”, zegt onderwijswetenschapper Marian Hickendorff

Lees het volledige artikel 'De beste rekenles moet nog worden uitgevonden' in nrc.nl (1 feb 2019)

In BSM: 'Basiskwaliteit Nederlands rekenonderwijs is goed'

Grootschalige peilingsonderzoeken laten zien dat het niet zo dramatisch is gesteld met de rekenwiskundeprestaties van Nederlandse basisschoolleerlingen, maar dat er wel ruimte is voor verbetering. Ook blijkt dat de mate waarin scholen van elkaar verschillen in effectiviteit van het rekenwiskundeonderwijs beperkt is. Onderzoekers brachten voorts de resultaten in kaart gericht op de vraag welke factoren van het onderwijsleerproces effectief zijn. Factoren die positief samenhangen met de rekenwiskundeprestaties van de leerlingen zijn een rekenbeleid dat leerkrachten stimuleert zich te ontwikkelen en het bieden van de nodige ondersteuning hierbij door bijvoorbeeld een rekencoach of -coördinator. 

Lees het volledige artikel in Basisschoolmanagement, magazine voor effectief schoolleiderschap (jaargang 32, nr 6, september 2018) ››

Mede-auteurs van dit artikel zijn o.a. onderwijskundigen Lisa Jansen en Terry Mostert.
 

In het Leidsch Dagblad: ’Rekenniveau echt niet dramatisch’

Nederlandse basisschoolleerlingen rekenen steeds slechter. Tenminste, als we de verhalen in de media mogen geloven. Dit beeld klopt niet, zegt onderwijswetenschapper Marian Hickendorff van de Universiteit Leiden. "Bij lezen zien we wel een dalende trend. Maar gemiddeld genomen blijven de rekenprestaties aan het eind van de basisschool al jaren gelijk."

Lees het volledige interview over het rekenniveau in het Leidsch Dagblad  (30 mei 2018)

Drie vragen aan Marian Hickendorff op Didactiefonline.nl

Marian Hickendorff stelt dat de inspectie te negatief is over rekenprestaties in het po.  

Lees de antwoorden van Marian Hickendorff op Didactiefonline.nl (4 mei 2018)

In AOb: Stop de rekenoorlog

Hoe leer je kinderen rekenen? Deze vraag is uitgemond in een loopgravenoorlog. Tijd voor balans in de rekendiscussie.

‘Het beeld dat het dramatisch gesteld is met het rekenniveau klopt niet’, aldus Marian Hickendorff in het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. 

Lees het volledige interview (16 apr 2018)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.