Universiteit Leiden

nl en

Jean-Louis van Gelder aangesteld als hoogleraar bij Instituut Pedagogische Wetenschappen

Per 1 januari 2020 is prof. dr. Jean-Louis van Gelder aangesteld als deeltijd hoogleraar bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen. Samen met zijn onderzoeksteam houdt hij zich bezig met vernieuwende methoden in onderzoek naar criminaliteit en delinquent gedrag gedurende de levensloop. Daarnaast is Jean-Louis van Gelder sinds deze maand directeur van het Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law in Freiburg.

Van Gelder, gepromoveerd in de rechten en psychologie, heeft een ERC Consolidator Grant toegekend gekregen voor onderzoek waarin hij zijn hypothese test dat korte termijn denken criminaliteit aanmoedigt. Hij specificeert hoe karakter en externe invloeden en hun interactie crimineel gedrag kunnen stimuleren. Hij gebruikt hierbij o.a. virtual reality in combinatie met een smartphone-applicatie om een toekomstgerichte mentaliteit bij daders aan te wakkeren. Van Gelder komt naar het Instituut Pedagogische Wetenschappen met een onderzoeksgroep bestaande uit neuropsycholoog Liza Cornet, sociaal psycholoog Job van der Schalk en promovendus Ben Ganschow.

Stimuleringsprogramma 'Sociale Veerkracht en Veiligheid'

Het onderzoek van Jean-Louis en zijn team sluit naadloos aan bij onderzoek in het kader van het universitaire stimuleringsprogramma ‘Sociale Veerkracht en Veiligheid’ dat gericht is op de ontstaansgeschiedenis van grensoverschrijdend gedrag vanuit interdisciplinair perspectief. Het Instituut Pedagogische Wetenschappen doet in dat kader onderzoek naar de invloed van individuele factoren, waaronder neurobiologische factoren, de invloed van jeugd, het gezin van herkomst en de rol en het effect van gedrags- en justitiële interventies op verdere ontwikkeling van gewelddadig gedrag.  

ERC Consolidator Grant

De Consolidator Grant is bedoeld voor veelbelovende wetenschappers met tussen de zeven en twaalf jaar ervaring na hun PhD. Zij kunnen de beurs van maximaal twee miljoen euro gebruiken om in een periode van vijf jaar hun team van mede-onderzoekers en ondersteunend personeel te financieren. De European Research Council die deze beurs jaarlijks toekend is een van de meest prestigieuze financiers van grensverleggend onderzoek wereldwijd. Haar missie is om onderzoek van de hoogste kwaliteit in Europa aan te moedigen en individuele onderzoekers op alle gebieden te ondersteunen op basis van hun wetenschappelijke excellentie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.