Universiteit Leiden

nl en

Onderwijswetenschappen

De programmagroep Onderwijswetenschappen draagt bij aan de wetenschappelijke kennis over leren en onderwijs. Deze kennis is van nut voor het onderwijsbeleid en voor de onderwijspraktijk.

Het accent van het onderzoek en het onderwijs van Onderwijswetenschappen ligt enerzijds op leerprocessen: hoe leert iemand? Zo wordt gekeken naar de cognitieve processen en hersenmechanismen die ten grondslag liggen aan begrijpend lezen en rekenvaardigheid. Hoe werken ze en wat betekent dat voor het optimaliseren van het leren?

Anderzijds is er aandacht voor onderwijsprocessen: instructie, docent-leerling interacties, leermotivatie, verwachtingen en culturele en socio-economische diversiteit. Hierbij staat docentprofessionalisering centraal.

Interdisciplinair karakter

De programmagroep Onderwijswetenschappen werkt samen met academische en niet-academische partners, zowel in Nederland als daarbuiten. We bieden zelfs een academische lerarenopleiding (EMPO) aan: er wordt dus intensief samengewerkt met de onderwijspraktijk en met lerarenopleidingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.