Universiteit Leiden

nl en

Eddie Denessen benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociaal-culturele achtergronden

Eddie Denessen is benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs aan het instituut Pedagogische Wetenschappen. Deze Sardes-leerstoel is gericht op de effecten van maatschappelijke ontwikkelingen op de onderwijskansen van leerlingen met diverse sociaal-culturele achtergronden.

Dr. Eddie Denessen

Die effecten worden bestudeerd in het kader van actuele discussies, zoals:

  • de toenemende aandacht voor gepersonaliseerd leren en talentoptimalisatie,
  • opbrengstgericht werken,
  • selectie en differentiatie in de klas,
  • passend onderwijs
  • en cultureel-etnische diversiteit in het onderwijs.

Scholen en leraren moeten weloverwogen en onbevooroordeelde keuzes maken hoe zij aandacht geven aan de ontwikkeling van individuele leerlingen. Tegelijkertijd moeten zij de sociaal-maatschappelijke doelen van het onderwijs in de gaten houden. De rol van de leraar zal daarom in het onderzoek van Denessen een belangrijke plek innemen.

Over Eddie Denessen

Dr. Eddie Denessen  (1970) is sinds 1994 verbonden aan de opleiding Onderwijskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen, sinds 2010 als universitair hoofddocent. Hij heeft onderzoek gedaan naar ongelijkheid in het onderwijs, sociaal-culturele verschillen in opvattingen over onderwijs, ouderbetrokkenheid, communicatie tussen leraren en ouders en houdingen van leraren ten aanzien van diverse groepen leerlingen.

Onderzoeks- en adviesbureau Sardes wil de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren vergroten. Sardes voert beleids- en praktijkgericht onderzoek uit, begeleidt innovatieprocessen en coördineert landelijke educatieve vernieuwingsprogramma's. In het dynamische werkveld van onderwijs en jeugd wil Sardes een professionele en toonaangevende speler zijn, die vernieuwende ontwikkelingen aanjaagt, begeleidt en evalueert. Meer over Sardes ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.