Universiteit Leiden

nl en

Carlijn Bergwerff: Met passie voor pedagogische innovatie

Carlijn Bergwerff begint op 1 september 2024 als opleidingsdirecteur aan het Instituut Pedagogische Wetenschappen. Wat is haar achtergrond, welke expertise brengt zij mee en wat is haar visie op het onderwijs binnen Pedagogische Wetenschappen? Carlijn deelt hoe haar loopbaan zich heeft ontwikkeld en hoe ze bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) in Leiden terecht is gekomen.

Achtergrond: Kun je iets vertellen over je achtergrond en hoe je betrokken raakte bij pedagogische wetenschappen?

"Mijn carrièrepad was niet vooropgezet. Na de middelbare school werd ik au pair in Italië, wat me al in de pedagogische hoek bracht. Toch besloot ik Facility Management te studeren, waar ik vooral de mensgerichte kant van management interessant vond. Omdat ik na deze bachelor graag een master in de organisatiepsychologie wilde doen, ben ik vervolgens Psychologie gaan studeren, hier in Leiden. Hier (her)ontdekte ik mijn passie voor ontwikkelingspsychologie en voltooide ik een master in kinder- en jeugdpsychologie. Mijn scriptiebegeleidster moedigde me aan om in het onderzoek te gaan, wat resulteerde in een PhD in klinische neuropsychologie bij kinderen met ADHD aan de VU. Na een uitstapje in de HR-wereld kon ik als psycholoog aan de slag in een praktijk (basis-GGZ) en startte ik als docent bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen."

Carlijn Bergwerff: nieuwe opleidingsdirecteur Pedagogische Wetenschappen
Carlijn Bergwerff: nieuwe opleidingsdirecteur Pedagogische Wetenschappen

Inspiratie: Wat inspireert jou persoonlijk in het vakgebied van pedagogische wetenschappen?

"Mijn inspiratie voor het academische onderwijs komt voort uit de interactie met studenten en collega's. Bij het vak Gesprekstechnieken bijvoorbeeld, merkte ik dat studenten moeite hadden met rollenspellen. Hierdoor ging ik op zoek naar manieren om hen beter voor te bereiden op gesprekken in de praktijk, zoals door studenten te laten oefenen met simulatiegesprekken via interactieve video's en Virtual Reality. Dit zorgde voor een betere leerervaring. Als coördinator hoor ik ook vaak inspirerende ideeën van docenten, zoals het integreren van documentaires in de lesstof. Ik doe ook vaak inspiratie op als ik docenten van andere opleidingen spreek, bijvoorbeeld binnen het Faculty Network on Education and Innovation of ComeniusNetwerk. Ik raak dan enthousiast door innovaties van anderen en zoek naar manieren hoe onze eigen studenten daar ook van kunnen profiteren. Het blijft boeiend om nieuwe methoden en technologieën in te zetten om het onderwijs te verbeteren. Daarnaast beïnvloeden mijn ervaringen in de klinische praktijk mijn onderwijs en mijn onderzoek. Mijn cliënten en collega’s uit de praktijk inspireren mij om de toekomstig pedagogen nog beter op te leiden en om onderzoek te doen naar relevante vragen uit de praktijk."

"Onderwijsinnovatie is geen doel op zich, maar een manier om aan te blijven sluiten bij de behoefte van de hedendaagse student."

Visie: Wat is jouw visie op het onderwijs binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen in Leiden?

"Mijn visie op goed onderwijs is drieledig: het moet goed zijn voor studenten, docenten en de omgeving (zoals het werkveld). De hedendaagse student verschilt van die van tien of twintig jaar geleden, mede door de impact van corona. Ook zien we dat thema's als identiteit en diversiteit nu meer spelen en dat het mentale welzijn van studenten onder druk staat. Onderwijsinnovatie is daarom geen doel op zich, maar een manier om aan te blijven sluiten bij de behoefte van de hedendaagse student. Voor docenten is werkdruk een blijvend punt van aandacht. We moeten zorgen voor een goede balans tussen werk en privé en ruimte geven voor eigen inbreng. Wat de omgeving betreft, moet ons curriculum zich blijven aanpassen aan de veranderende maatschappij. Daarin vind ik het van belang om de ontwikkelingen binnen het werkveld te monitoren, zodat de kennis en de vaardigheden van de pedagogen na hun afstuderen goed aansluiten op de context waar ze in werken."

Uitdagingen en kansen: Wat zijn volgens jou de belangrijkste uitdagingen en kansen voor het onderwijs van Pedagogische Wetenschappen in de komende jaren?

"Ik heb geen groot plan om alles radicaal te veranderen. Mijn focus ligt op het continueren en versterken van bestaande initiatieven. We hebben mooie ontwikkelingen in gang gezet, zoals aanpassingen in de bachelor en Research Master. Het is belangrijk om eerst te evalueren hoe deze veranderingen uitpakken voordat we nieuwe grote stappen zetten. Ons onderwijs is al sterk en we hebben een team van bevlogen docenten en tevreden studenten. Tegelijkertijd is stilstand achteruitgang en moeten we scherp zijn op hoe ons onderwijs blijvend aansluit en hoe we omgaan met de uitdagingen die op ons pad komen. Mijn rol zal daarom vooral zijn om signalen op te vangen en samen met collega's en studenten te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn."

Balans: Hoe combineer je je nieuwe rol met je lopende onderzoek en klinische werk?

"Mijn nieuwe rol als opleidingsdirecteur zal een groot deel van mijn tijd in beslag nemen, waardoor ik op zoek zal moeten gaan naar een nieuwe balans. Dit vraagt om keuzes maken, wat betekent dat ik sommige onderzoeksprojecten moet afbakenen. Ik blijf één dag per week klinisch werk doen en een klein deel van mijn tijd besteden aan onderzoek en onderwijs. Het is belangrijk om ook zelf onderwijs te blijven geven om feeling te houden met de opleidingen. Ondanks de uitdaging om mijn enthousiasme voor veel dingen te temperen, zie ik het als een kans om focus en balans te vinden."

Carlijn is verheugd over de mogelijkheid om bij te dragen aan de voortdurende groei en ontwikkeling van het Instituut Pedagogische Wetenschappen. Ze is blij dat ze het mooie werk van Mariëlle Linting mag voortzetten: "Mariëlle startte hier als opleidingsdirecteur toen ik hier kwam werken en dat is inmiddels zes en een half jaar geleden. De projecten die zij heeft opgepakt, en de manier waarop ze dit op zo'n fijne toegankelijke en daadkrachtige manier heeft gedaan, vind ik ontzettend bewonderenswaardig. Aan de ene kant denk ik dat het echt wel grote schoenen zijn om te vullen. Aan de andere kant ben ik blij dat zij zo'n positieve koers heeft uitgezet waar ik op kan voortbouwen. Mariëlle mag heel trots zijn op alles wat ze hier heeft bereikt en we zullen haar enorm missen als opleidingsdirecteur!"

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.