Universiteit Leiden

nl en

Stress op het kinderdagverblijf

Voor haar proefschrift ‘Settling in’ onderzocht Sanne de Vet het ervaren van stress door jonge kinderen die naar de kinderopvang gebracht worden. De resultaten laten zien dat een aanzienlijk deel van deze kinderen én ook hun ouders dan stress ervaren. Na het brengen ervaren de kinderen ook nog geruime tijd stress, onafhankelijk van de kwaliteit van de opvang. Promotie 5 oktober.

In Nederland maken momenteel ongeveer 353.000 gezinnen gebruik van opvang in kinderdagverblijven voor 0- tot 4-jarige kinderen. De kwaliteit van de kinderopvang is veelvuldig onderzocht en de algemene kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang is gemiddeld tot goed.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Naar de kinderopvang gaan, kan best spannend zijn voor zowel kinderen als hun ouders. Het is vaak het eerste moment dat zij voor langere periode niet bij elkaar zijn. Het kinderdagverblijf is bovendien anders dan thuis: er zijn andere mensen aanwezig en vaak meer prikkels. De nieuwe interacties en indrukken kunnen stressvol zijn en de mate waarin kinderen en ouders hier stress door ervaren, kan weer afhangen van verschillende kinderopvang-, kind- en ouderfactoren, zoals het aantal uur dat het kind op het kinderdagverblijf doorbrengt.

Onderzoek naar stress bij jonge kinderen

Studies naar specifiek baby’s, de periode rondom de start in de kinderopvang en de beleving van ouders zijn schaars. Daarom heeft Sanne de Vet met haar collega’s onderzoek gedaan naar stress bij jonge kinderen – met speciale aandacht voor baby’s en hun ouders tijdens de start op het kinderdagverblijf.

Het proefschrift draagt bij aan bestaande kennis over stress bij jonge kinderen in de kinderopvang doordat een meta-analyse, een grootschalige correlationele studie en een kleinere longitudinale interventiestudie met diverse methoden zijn uitgevoerd.

Aankopingspunten

“We hebben enkele aanknopingspunten gevonden voor manieren van ondersteuning die de start in de kinderopvang mogelijk kunnen vergemakkelijken voor jonge kinderen en hun ouders”, zegt Sanne de Vet. “Aangezien er is gevonden dat een aanzienlijk deel van de ouders en kinderen stress ervaart rondom en na de start in de kinderopvang, is het belangrijk dat pedagogisch medewerkers hier aandacht voor hebben en het gesprek hierover aangaan met ouders. Ze kunnen dit doen door kinderen bijvoorbeeld wat vaker kortere momenten te komen laten wennen en extra op kinderen te letten tijdens mogelijk stressvolle momenten gedurende de dag op het kinderdagverblijf. Voornamelijk jongere kinderen zullen gebaat zijn bij extra aandacht tijdens de (her)start op het kinderdagverblijf of bij de start in een nieuwe groep.”

Cover proefschrift ‘Settling in: Studying stress to support young children and their parents during and beyond the transition to center-based child care’
Cover proefschrift ‘Settling in: Studying stress to support young children and their parents during and beyond the transition to center-based child care’
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.