Universiteit Leiden

nl en

Kees de Brabander verdient Prijs Beste Publicatie

Kees de Brabander - Onderwijswetenschappen - verdient de Prijs Beste Publicatie binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen voor zijn artikel ‘Towards a unified theory of task-specific motivation’, verschenen in Educational Research Review. In deze publicatie verbindt hij alle bestaande theorieën over taakspecifieke motivatie tot een geïntegreerd model, waarmee hij een grote stap heeft gezet in het veld van de onderwijskunde.

Het op deze wijze verbinden van theorieën geeft een nieuwe impuls aan theorieontwikkeling over motivatie. Theoretische reflectie waarbij inzichten vanuit verschillende theorieën worden geïntegreerd, is schaars in onderwijswetenschappelijk onderzoek, maar wel nodig voor de wetenschap en uiteindelijk ook voor de onderwijspraktijk.

Kees de Brabander met jurylid Lenny van Rosmalen

Belangrijke bijdrage aan de pedagogiek

Het artikel biedt aanknopingspunten om mogelijke tegenstrijdigheden in theorie en empirie te verklaren. Dit kan onderzoek naar de vraag wat motivatie is en hoe motivatie kan worden gestimuleerd in het onderwijs verder brengen. Daarmee levert het model een belangrijke bijdrage aan de pedagogiek. Lees het volledige juryrapport.

Lees de publicatie 'Towards a unified theory of task-specific motivation' ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.