Universiteit Leiden

nl en

Pleegzorg: kwantiteit en kwaliteit moeten hand in hand gaan

Veel kinderen kunnen in Nederland niet bij hun ouders wonen. In 2014 woonden 21.880 kinderen bij pleegouders en dat worden er steeds meer. Pleegzorgplaatsingen worden alleen vaak voortijdig beëindigd.

De inhoud van de pleegzorg

Steeds minder jonge kinderen worden in instituten opgevangen. Nieuwe wetgeving en de actie 'inhuisplaatsen' worden gesteund door onderzoek waaruit blijkt dat zelfs opgroeien in relatief 'goede' instituten de ontwikkeling van - vooral jonge - kinderen belemmert.

Er is dus meer pleegzorg nodig en tegelijkertijd is het belangrijk naar de inhoud van pleegzorg te kijken. Kwantiteit en kwaliteit moeten hand in hand gaan.

Pleegzorgplaatsing wordt veelvuldig voortijdig beëindigd

Europese onderzoeken tonen aan dat pleegkinderen meer lijden onder de voor hechting zo noodzakelijke stabiliteit dan geadopteerden: adoptie geeft stabielere plaatsingen en volwassen geadopteerden doen het veel beter dan pleegkinderen.

In Nederland wordt helaas 25-45% van de pleegzorgplaatsingen voortijdig beëindigd. Bij adoptie vanuit pleegzorg in het Verenigd Koninkrijk is dit afgenomen tot 3,2%.

Gedrags- en gehechtheidsproblemen

Met iedere verbroken plaatsing wordt een mogelijkheid tot een gehechtheidsrelatie verbroken en verliest het kind vertrouwen.

Juist het herhaald overplaatsen ligt vaak - mede - ten grondslag aan gedrags- en gehechtheidsproblemen, wat weer een reden is tot een volgende verbreking van de plaatsing. Zo ontstaat een vicieuze cirkel en raken pleegkind en pleeggezinnen steeds meer beschadigd. Ouders verliezen vertrouwen.

"Elke nieuwe herplaatsing is moeilijk voor kinderen, dus het is beter om dit te voorkomen.", aldus prof.dr. Femmie Juffer op Nu.nl

Meer stabiliteit en onvoorwaardelijkheid

Bij vergelijking van de literatuur over adoptie en pleegzorg blijkt dat de onvoorwaardelijke verbondenheid die bij adoptie zo nadrukkelijk geborgd is, juíst een factor is die pleeggezinnen missen. Literatuur geeft aan dat de pleeggezinnen die het kind benaderen als hun eigen kind en voor het kind gaan, de beste uitkomsten hebben.

Daarom is het zo belangrijk dat er ook aandacht is voor kansen voor kinderen op meer stabiliteit en onvoorwaardelijkheid.

Stappen in de goede richting

Gelukkig zien we momenteel allerlei stappen in deze richting:

In september is een belangrijk document uitgekomen: de Richtlijn Pleegzorg, die een actuele stand van zaken geeft van Nederlandse pleegzorg, methodieken en hulpverleningsmodulen. Voor de 'Onderbouwing Richtlijn Pleegzorg' is literatuur- en praktijkonderzoek uitgevoerd naar belangrijke aspecten rond uit- en inhuisgeplaatste kinderen. Hiervan kunnen professionals uit zowel pleegzorg als adoptieveld profijt hebben.

Hiernaast is een project bezig van het Nederlands JeugdInstituut, het ADOC en het Gezinspiratieplein naar een methodiek voor matching, zodat het kind beter in het nieuwe gezin past en ook de ouders betrokken worden in proces.

Zo worden allerlei stappen gezet om goede opvang van de pleegkinderen te bevorderen!

Kenniscentrum voor Adoptie en Pleegzorg

ADOC
Logo ADOC

Het ADOC – voormalig Adoptie Driehoek Onderzoeks Centrum - is in 2014 uitgebreid naar een academisch Kenniscentrum voor Adoptie en Pleegzorg. Omdat direct opdrachten kwamen voor literatuuronderzoek naar pleegzorgonderwerpen, is toen veel onderzoek uitgevoerd naar specifieke pleegzorg onderwerpen, zoals uitstromen van de 18+kinderen, matching, stabiliteit en de rol van de biologische familie.

Lees meer over het Kenniscentrum voor Adoptie en Pleegzorg

Week van de Pleegzorg

Voor het eerst wordt dit jaar de ‘Week van de Pleegzorg’ georganiseerd van 10 t/m 18 oktober. Het doel is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in ons land. In deze week worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd door de pleegzorgaanbieders.

Lees meer over de 'Week van de Pleegzorg'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.