Universiteit Leiden

nl en

Subsidie voor onderzoek naar vaderschap na een verleden van kindermishandeling

Het onderzoek “Vaderschap in de eerste 1000 dagen na een verleden van kindermishandeling: een ‘mixed methods’ onderzoek naar stress, welzijn en opvoedgedrag.” van Renate Buisman krijgt een NVO subsidie van 25.000 euro. Er is weinig bekend over de doorwerking van vroegkinderlijk trauma in het beginnende vaderschap. Hoe deze vaders het beste begeleid kunnen worden, is tevens onduidelijk. Deze studie hoopt opheldering hierover te kunnen geven.

Ondanks dat er steeds meer aandacht is voor kwetsbare moeders in de fase rondom de geboorte, zijn er geen ouderschapsinterventies specifiek voor vader die zijn mishandeld in hun jeugd. Ook is de wetenschappelijke kennis over vaderschap na jeugdtrauma gering. Deze kennis is onontbeerlijk om nieuwe vaders die zijn mishandeld in hun kindertijd te ondersteunen. Daarom onderzoekt Renate Buisman en haar team de rol van ervaringen van mishandeling in de jeugd in ouderschapsstress en het mentale welzijn van nieuwe vaders.

De link tussen dagelijkse fluctuaties in ouderschapsstress, mentaal welzijn en opvoedgedrag in nieuwe vaders met een verleden van kindermishandeling zal het onderzoeksteam ook bekijken, om dagelijkse opvoedingsperikelen goed in beeld te krijgen. Als dit duidelijker in beeld is dan kunnen er antwoorden gegeven worden op de vragen als: hoe werkt vroegkinderlijk trauma door in het beginnende vaderschap en hoe kunnen deze vaders het beste begeleid worden?

De periode rondom de geboorte – ook wel de perinatale periode genoemd - lijkt een geschikt moment voor zowel moeders als vaders om de intergenerationele cyclus van mishandeling te doorbreken. In deze periode is er namelijk veelvuldig contact met de gezondheidszorg en er is een grotere openheid voor verandering en groei. Het is ook een periode van verhoogde kwetsbaarheid die zijn weerslag kan hebben op de mentale gezondheid en opvoeding, met name voor ouders met jeugdtrauma.

Het NVO Onderzoeksfonds is een subsidie die maximaal twee keer per jaar door de NVO ter beschikking wordt gesteld aan onderzoekers of onderzoeksteams die onderzoek verrichten binnen het domein van de (ortho)pedagogiek. Hierbij kan een subsidie van maximaal 25.000 euro worden aangevraagd. Vanaf mei 2023 start de nieuwe subsidieronde. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.