Universiteit Leiden

nl en

Pedagogische Wetenschappen

Onderwijs

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen verzorgt verschillende opleidingen.

Bachelor

De bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen duurt drie jaar, die je afsluit met een diploma. Dan mag je de titel Bachelor of Science voeren (BSc).

Academische Pabo

De Academische Pabo is een combinatie van de bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) én de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Het studieprogramma van de Academische Pabo neemt vier jaar in beslag en sluit je af met twee diploma’s: een van Hogeschool Leiden en een van de Universiteit Leiden. Met deze diploma’s mag je de titels Bachelor of Education en Bachelor of Science voeren.

Premasterprogramma Education and Child Studies

Heb je een Nederlands hbo-bachelor of -masterdiploma en wil je de eenjarige masteropleiding Education and Child Studies gaan doen? Dat kan, maar eerst moet je het premasterprogramma doorlopen.

In de masteropleiding Education and Child Studies kies je een specialisatie in één van de acht deeldisciplines van de pedagogische wetenschappen. In alle specialisaties staat de wetenschappelijke vorming van studenten voorop. Een masteropleiding duurt in principe 1 jaar.De Research Master Developmental Psychopathology in Education and Child Studies dient als voorbereiding voor een PhD-positie. Het programma vormt daarnaast een uitstekende voorbereiding op onderwijs- en onderzoeksfuncties in het hoger onderwijs  én op functies, waarin het accent ligt op de toepassing van wetenschappelijke kennis en analytische vaardigheden in de (klinische) praktijk.

NVO-registratie

De vier Leidse masterspecialisaties Forensische gezinspedagogiek,  Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs, Learning Problems and Impairments en Orthopedagogiek voldoen, in combinatie met de betreffende specialisatie van de Leidse bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, aan alle eisen die gesteld worden door de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) voor de registratie basis orthopedagoog. Ook is het mogelijk de NVO basisaantekening diagnostiek te behalen.

De masterspecialisaties Child and Family Science, Educational Science, Applied Neuroscience in Human Development en Digital Media in Human Development voldoen, in combinatie met de Leidse bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, aan alle eisen die gesteld worden door de NVO voor de registratie basis pedagoog.

Taal van het onderwijs

Het bacheloronderwijs is in het Nederlands. Binnen de master Education and Child Studies worden zowel Nederlands- als Engelstalige specialisaties aangeboden. De voertaal in de research master is Engels.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie