Logo Universiteit Leiden.

nl en

Selectief Mutisme Expertiseteam

Selectief mutisme is een angststoornis. Mensen met selectief mutisme kunnen goed praten, maar in sommige situaties lukt het helemaal niet. Dat maakt dat zij op school soms jarenlang zwijgen en vaak ook bij familie, belangrijke volwassenen of leeftijdsgenoten. Zelf beschrijven ze het als: blokkeren, bevriezen en graag iets willen zeggen, maar de woorden echt niet over hun lippen krijgen.

Als je kan praten, maar niet overal.

In het Selectief Mutisme Expertise Team werken onderzoekers van de Universiteit Leiden en gedragsdeskundigen van het Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum (LUBEC) samen.

  • We doen onderzoek naar vragen zoals: ‘wat maakt dat jonge kinderen zo blokkeren en niet durven spreken?’, ‘Hoe kunnen we kinderen en jongeren beter helpen?’, ‘Hoe zit het met andere vormen van communicatie, bijvoorbeeld online?’
  • We bieden diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren met - een vermoeden van - selectief mutisme in het LUBEC.
  • We dragen bij aan de opleiding van orthopedagogen, psychologen en onderzoekers.

Door het verbinden van wetenschap, praktijk, onderwijs en zorg, bouwen we mee aan de verbetering van zorg en informatie voor mensen met selectief mutisme.

Deze website maakt gebruik van cookies.