Universiteit Leiden

nl en

Olaf van Vliet

Hoogleraar Economie

Naam
Prof.dr. O.P. van Vliet
Telefoon
+31 71 527 8551
E-mail
o.p.van.vliet@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-5539-1761

Prof. dr. Olaf van Vliet is hoogleraar economie aan de Afdeling Economie en aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Hij is afdelingshoofd van de Afdeling Economie.

Meer informatie over Olaf van Vliet

Nieuws

Prof. dr. Olaf van Vliet is hoogleraar economie aan de Universiteit Leiden. Hij bekleedt de leerstoel economie, met als specialisatie sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in internationaal perspectief. Deze leerstoel is verbonden aan de Afdeling Economie en aan het Instituut Bestuurskunde en de leerstoel wordt gesponsord door Instituut Gak. Hij is afdelingshoofd van de Afdeling Economie. 

Olaf van Vliet verricht onderzoek en verzorgt onderwijs op het terrein van arbeidseconomie en politieke economie. Daarbij richt hij zich op hervormingen van sociaal beleid, flexibilisering van de arbeidsmarkt, de effecten van globalisering en technologische verandering (zoals digitalisering en automatisering), arbeidsmigratie en inkomensongelijkheid.

Opleiding 

 • PhD, Afdeling Economie, Universiteit Leiden
 • BSc + MSc Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • BA + MA Bestuurskunde, Universiteit Leiden

Hoofdfuncties

Selectie overige functies

 • Hoogleraar, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Lid van het Landelijk Decanenoverleg Economie en Bedrijfskunde
 • Voorzitter Expertgroep Arbeid, Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Voorzitter Begeleidingscommissie onderzoek Vestigingskeuze kennismigranten, zoekjaarders, zelfstandigen en start-ups, WODC
 • Associate Editor Political Economy, Frontiers in Political Science
 • Lid Board of Directors, IMISCOE (International Migration Research Network)
 • Bestuurslid Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
 • Lid Curatorium van het Europa Instituut, Universiteit Leiden
 • Lid wetenschappelijke adviesraad, Kenniscentrum Arbeidsmigranten
 • Lid Redactie Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context
 • Voorzitter wetenschappelijke commissie conferentie New Paper Sessions
 • Lid Young Academy Leiden (2019-2022)
 • Lid Klanbordgroep Monitor De Staat van de Haagse Economie, Gemeente Den Haag
 • Lid Begeleidingscommissie onderzoeksproject Arbeidsmigratie en arbeidsmarktkrapte, Radboud Universiteit
 • Work package leader, research consortium (EU FP7) NEUJOBS – Employment 2025: How multiple transitions will affect the European Labour Market (2011-2015)
 • Programmaleider Onderzoeksprogramma Hervorming van Sociale Regelgeving (2016-2019)
 • Lid facultaire Onderzoeksbestuur van het E.M. Meijers Instituut (2016-2019)

Fellow

 • Visiting Professor, Central University of Finance and Economics (nov. 2015)
 • Visiting Scholar, Harvard University (sept. - dec. 2013)
 • Research Fellow Leiden Law School (2011-)
 • Teaching Fellow Leiden University College (LUC) The Hague (2011-)
 • Visiting Research Associate, Marquette University (sept. - dec. 2010)

Onderwijs 

Datasets

Hoogleraar Economie

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Economie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A2.51

Contact

Hoogleraar Economie

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

Contact

Publicaties

Activiteiten

 • Landelijk Decanenoverleg Economie en Bedrijfskunde Lid
 • IMISCOE (International Migration Research Network) Member of the Board of Directors
 • Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid Bestuurslid
 • Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC), Ministerie van Justitie en Veiligheid Voorzitter Begeleidingscommissie onderzoek Vestigingskeuze kennismigranten
 • Frontiers in Political Science Associate Editor Political Economy
 • Radboud Universiteit Lid Begeleidingscommissie onderzoeksproject Arbeidsmigratie en arbeidsmarktkrapte
 • Centraal Bureau voor de Statistiek Voorzitter Expertgroep Arbeid
 • Erasmus Universiteit Rotterdam Hoogleraar
 • Kenniscentrum Arbeidsmigranten Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad
 • Gemeente Den Haag Lid Klanbordgroep Monitor De Staat van de Haagse Economie
 • Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context Lid redactie
 • Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden Beschermheer en Lid van het Comité van Aanbeveling
 • Koninklijke Vereniging van Staathuishoudkunde (KVS) Voorzitter wetenschappelijke commissie conferentie New Paper Sessions
 • Landelijk Congres der Bestuurskunde Lid van het Comité van Aanbeveling
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.