Universiteit Leiden

nl en

Werkenden vinden vaak nieuwe baan tijdens coronacrisis, maar wel in hetzelfde straatje

De ene sector is tijdens de coronacrisis zwaar getroffen, terwijl andere sectoren juist groeiden. Toch is er geen toestroom van werknemers uit krimp- naar groeisectoren te zien. Dat blijkt uit onderzoek van economen van de Universiteit Leiden. Zij publiceerden hun resultaten in het tijdschrift Economisch Statistische Berichten.

Voor de analyse maakten de onderzoekers gebruik van het bestand Spolisbus van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit bestand bevat data over banen van werknemers op basis van de Polisadministratie van het UWV. Ze gebruikten de informatie van eind 2019 tot en met medio 2021.

Overstap naar vergelijkbare baan

Hun analyse laat allereerst zien dat de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis sterk kromp in de horeca, uitzendbranche en sport- en recreatiesector. Het aantal banen nam juist toe in de zorg, maatschappelijke dienstverlening, het openbaar bestuur en onderwijs. Wat opvalt, is dat werknemers die voorheen werkzaam waren in een krimpsector overstappen naar een vergelijkbare baan. Ze stromen bijvoorbeeld van de hotelsector naar cafés en restaurants. Hetzelfde is te zien bij de groeisectoren. Zo komen nieuwe medewerkers in de verpleging (verpleeghuizen en dagverblijven met overnachting) uit de gezondheidszorg (ziekenhuizen en medische centra).

Toekomst

Hieruit blijkt dat weinig werknemers zich laten omscholen tot ander soort werk als gevolg van de coronacrisis. ‘Werknemers denken waarschijnlijk dat ze weer terug kunnen naar hun oude baan als de coronacrisis voorbij is en maken daarom geen carrièreswitch’, zegt Olaf van Vliet, hoogleraar economie aan de Universiteit Leiden.

'We moeten niet te optimistisch zijn over de mate waarin mensen bereid zijn om zich om te laten scholen.'

De coronacrisis is een unieke situatie op de arbeidsmarkt, maar ook in de toekomst komen er volgens de onderzoekers grote en snelle structurele veranderingen aan. Bijvoorbeeld als gevolg van digitalisering. Van Vliet: ‘Wat we nu zien, betekent dat we niet te optimistisch moeten zijn over de mate waarin mensen bereid zijn om zich om te laten scholen en over te stappen naar een heel andere baan.’

Snel herstel

Dat werknemers vooral een baan in hetzelfde straatje kiezen, verklaart mede waarom groeisectoren op dit moment veel moeite hebben om nieuwe werknemers te vinden. Een andere verklaring is dat krimpsectoren zich na het versoepelen van coronamaatregelen snel herstelden. Van Vliet: ‘We verwachten dat de horeca nu weer krimpt op de arbeidsmarkt, omdat ze ’s avonds is gesloten. Het positieve nieuws is dat het herstel na de maatregelen vermoedelijk weer snel zal zijn.’

Zie hier de publicatie in Economische Statistische Berichten of zie de PDF aan de rechterkant van deze pagina..

Tekst: Dagmar Aarts

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.