Universiteit Leiden

nl en

Economics and Governance (MSc)

De specialisatie Economics & Governance van de master Public Administration leert je om oplossingsgerichte benaderingen te formuleren voor concrete beleidskwesties die zich bevinden op het snijvlak tussen economie en openbaar bestuur. Deze specialisatie is een uniek gecombineerd aanbod van de afdeling Economie en het Instituut Bestuurskunde.

Waar gaat deze master over?

De E&G-specialisatie is erop gericht professionals zich zodanig te laten ontwikkelen dat ze in staat zijn om beleidsproblemen breed te analyseren en aan te pakken, speciaal op het gebied van sociaal beleid en marktregulering. De verzorgingsstaat en daaraan gerelateerde markten staan hierbij centraal. Je verdiept je in de rol van de overheid bij het creëren, faciliteren en controleren van markten. Je onderzoekt ook de stand van zaken binnen de huidige verzorgingsstaat, zoals het pensioensysteem, sociale zekerheid, arbeidsmarkten, en inkomensverdeling in de samenleving, evenals de problemen die de verzorgingsstaat vandaag de dag met zich meebrengt. Je krijgt een uitgesproken multidisciplinaire voorbereiding op een professionele carrière op terreinen als sociaal-economische beleidsontwikkeling of marktregulatie. De combinatie van toegepaste economie en openbaar bestuur vormt een solide basis voor beleidsmakers, consultants en toekomstige leiders.

Engelstalig programma

Economics and Governance is één van de drie Engelstalige specialisaties van de Engelstalige Master- opleiding Public Administration. Wil je meer weten over de specialisatie Economics and Governance, bekijk dan de Engelstalige website van Economics and Governance.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.