Universiteit Leiden

nl en

Fiscale en Economische vakken

Onder het Instituut voor Fiscale en Economische vakken van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid vallen de afdelingen Belastingrecht, Economie en Bedrijfswetenschappen.

Het Instituut voor Fiscale en Economische vakken bundelt onderwijs en onderzoek op het snijvlak van rechtsgeleerdheid enerzijds en fiscaliteit, economie en bedrijfswetenschappen anderzijds.

De afdeling Belastingrecht concentreert zich op het gehele fiscale heffingssysteem en bestrijkt daarmee het nationale en internationale belastingrecht, het Europese belastingrecht, alsmede het formele en het materiële belastingrecht. 

De afdeling Economie richt zich op het brede terrein van de toegepaste economie, in het bijzonder op sociaal-economische vraagstukken, rechtseconomie en fiscale economie.

De afdeling Bedrijfswetenschappen houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van Technology & Innovation, Organisational & Entrepreneurial Behaviour, Corporate Governance & Strategy.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.