Universiteit Leiden

nl en

Economie

Studie-informatie alle vakken

Onderstaand een overzicht van alle vakken die door de afdeling Economie worden verzorgd.

Vakken

Met ingang van collegejaar 2016/2017 is dit vak komen te vervallen.

De volledige vakbeschrijving is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2019-2020 wordt dit vak aangeboden in de periode 4 februari tot en met 20 maart 2020. Bij dit vak bestaat iedere week uit een hoorcollege en een werkcollege. Hoorcolleges vinden plaats op dinsdag, werkgroepen op donderdag of vrijdag.
Tijdens het hoorcollege wordt de thematiek van die week geïntroduceerd. In de werkcolleges gaan de studenten zelf met de stof aan de slag. De studenten worden geacht om korte notities te schrijven op basis van de economische analyses in de voorgeschreven literatuur. Aan de hand van die notities zullen studenten referaten houden, discussiëren over de stof en ingaan op de literatuur.

Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Blackboard te lezen (bij foutmelding 2e keer aanklikken).

De volledige vakbeschrijving is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

Het onderwijs van het vak Economie, Bestuur en Management I 2018-2019 wordt gegeven in semester 2, van 1 april t/m 17 mei 2019.
Dit vak begint met een hoorcollege waarin de economische en de beleidswetenschappelijke theorie worden ingeleid en waarin de opdracht wordt uitgelegd. Vervolgens komen de studenten wekelijks in werkgroepen of voortgangsgesprekken groepsbegeleidingsgesprekken met de docent bijeen om de voortgang van hun werkstukken te bespreken.

Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Blackboard te lezen (bij foutmelding 2e keer aanklikken).

De volledige vakbeschrijving is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

Het onderwijs van het vak Economie, Bestuur en Management II 2018-2019 wordt gegeven in de periode van 1 april tot en met 17 mei 2019. 

Groepjes studenten kiezen een opdracht die wordt uitgewerkt in een paper. Deze paper dient als basis voor hun presentatie, commentaar, aanvulling en evaluatie door docenten en medestudenten.
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Blackboard te lezen (bij foutmelding 2e keer aanklikken).

The complete and up-to-date course outline can be found in the E-Studiegids.

Prerequisite / submission procedure

It is recommended to complete an Introduction to (International) Economics prior to taking this course.  

Schedule

The lectures of this course take place in the period April and May 2020. After enrollment to the course, the class schedule can be found on Blackboard.
Lectures will be given on Tuesday from 5 - 7 pm and Thursday from 5 - 7 pm.

Exam and grading

A written exam at the end of the course, which counts for 90% of the grade. In case of an insufficient for the course (the weighted average of the exam and the paper), the written exam can be retaken.

Written assignments and presentations during the course (10%). The written assignments apply to both the final exam and the resit (for 10%).

View Tentamenkalender for the latest information of exam and retake. To take part in the exam, students have to subscribe separately in uSis. Students that find themselves unable to enter the administrative system of the Faculty of Law should report to the Onderwijs Informatie Centrum.

The complete course outline can be found in the E-Studiegids.

Schedule
This course will be offered in the second semester from February 4th untill March 17th 2020. Seminars on Tuesday. 
If available, schedules can be found on the website of Public Administration.

After enrollment to the course, all course information can be found on Blackboard

The complete course outline can be found in the E-Studiegids.

Schedule
This course will be offered from February 4 till March 19 2019. 
If available, schedules can be found on the website.

All course information can be found on Blackboard. The course page will be available one week in advance.

De volledige en up-to-date vakbeschrijving is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

Het onderwijs vindt plaats in het eerste semester in de periode van 2 september 2019 t/m 18 oktober 2019. Hoorcolleges zijn op maandag van 11:00-13:00 uur en werkgroepen op vrijdag van 13:00-15:00 uur. Na inschrijving voor het vak, is het volledige rooster op Blackboard te raadplegen (bij foutmelding 2e keer aanklikken). Inschrijving uitsluitend via uSis.

Tentamen

Zie voor het meest actuele overzicht de Tentamenkalender. Aanmelden voor het tentamen uitsluitend via uSis bij de Faculteit Rechten.

De volledige vakbeschrijving is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2019-2020 wordt dit vak aangeboden in de periode 28 oktober t/m 12 december 2019. Hoorcolleges vinden plaats op maandag van 13.00-15.00 uur en werkgroepen op woensdag of donderdag. 
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Blackboard te lezen (bij foutmelding 2e keer aanklikken).

De volledige vakbeschrijving is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2019-2020 wordt dit vak aangeboden in de periode 4 september tot en met 18 oktober 2019. Hoorcolleges zijn op woensdag en donderdag en Q*A-seminars op vrijdag.
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Blackboard te lezen (bij foutmelding 2e keer aanklikken). 

De volledige vakbeschrijving is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster

Het onderwijs van dit vak vindt plaats in de periode 4 februari t/m 20 maart 2020. Het rooster is te raadplegen op de website.

Zie Blackboard voor meer informatie.

De volledige vakbeschrijving is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2019-2020 wordt dit vak aangeboden in de periode 3 februari t/m 19 maart 2020. Colleges op maandag van 15-17 uur en donderdag van 9-11 uur . 
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Blackboard te lezen (bij foutmelding 2e keer aanklikken).

Overgangsregeling

Dit vak is m.i.v. cursusjaar 2015-2016 komen te vervallen. Studenten die dit vak nog moeten doen kunnen contact opnemen met de docent van dit vak A.P. Ros.

De volledige vakbeschrijving is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

Dit vak wordt aangeboden in de periode 4 februari - 19 maart 2020.
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Blackboard te lezen (bij foutmelding 2e keer aanklikken).

Met ingang van collegejaar 2016/2017 is dit vak komen te vervallen.

De volledige en up-to-date vakbeschrijving is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

Het onderwijs vindt plaats in het tweede semester, blok 4, in de periode april/mei 2020. Na inschrijving voor het vak, is het volledige rooster op Blackboard te raadplegen (bij foutmelding 2e keer aanklikken). Inschrijving uitsluitend via uSis.

Tentamen

Zie voor het meest actuele overzicht de Tentamenkalender. Aanmelden voor het tentamen uitsluitend via uSis bij de Faculteit Rechten.

This course has been canceled as of the 2019/2020 academic year.

De volledige en up-to-date vakbeschrijving is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

Het onderwijs van dit vak wordt gegeven van april t/m mei 2020. Na inschrijving voor het vak, is het volledige rooster op Blackboard te raadplegen (bij foutmelding 2e keer aanklikken). Inschrijving uitsluitend vis uSis

Toetsing

De toetsvorm bestaat uit een paper (70%) en de mondelinge presentaties (30%).

This course has been canceled as of the 2019/2020 academic year.

The complete course outline can be found in the E-Studiegids.

Shedule

This course will be offered in block 1 of the first semester academic year 2018-2019. If available, schedules can be found on the website.

After enrollment to the course, all course information can be found on Blackboard.

The complete and up-to-date course outline can be found in the E-Studiegids.

Schedule

This course will be offered in the first semester.
After enrollment to the course, the class schedule can be found on Blackboard.

Exam

View Tentamenkalender for the latest information of exam and retake. To take part in the exam, students have to subscribe separately in uSis.

 

De volledige vakbeschrijving is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2019-2020 wordt dit vak aangeboden in de periode 29 oktober t/m 13 december 2019. De werkgroepen worden gegeven op donderdag of vrijdag van 31 oktober t/m 13 december 2019. 
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Blackboard te lezen (bij foutmelding 2e keer aanklikken).

The complete course outline can be found in the E-Studiegids.

Schedule

This course will be offered in block 3 of the second semester academic year 2018-2019. If available, schedules can be found on the website.

After enrollment to the course, all course information can be found on Blackboard

The complete course outline can be found in the E-Studiegids.

Schedule

This course will be offered in the last semester from April until May 2020. Lectures on Monday and Thursday.
If available, schedules can be found on the website.

After enrollment to the course, all course information can be found on Blackboard.

The complete cours outline can be found in the E-Studiegids.

Schedule

This course will be offered in the first semester from October 30 untill December 11 2019. Lectures on Wednesday. 
If available, schedules can be found on the website.

After enrollment to the course, all course information can be found on Blackboard.

De volledige en up-to-date vakbeschrijving is te vinden in de E-studiegids.

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2019-2020 wordt dit vak aangeboden in blok 2 in de periode van 6 november t/m 20 december 2019. Er vinden 4 bijeenkomsten plaats van 3 à 4 uur (woensdagochtend). De overige bijeenkomsten zijn voortgangsgesprekken per groep op afspraak met de begeleider. Na inschrijving voor het vak, is het volledige rooster op Blackboard te raadplegen (Bij foutmelding 2e keer aanklikken). Inschrijving uitsluitend via uSis.

Tentamen

Zie voor het meest actuele overzicht de Tentamenkalender. Aanmelden voor het tentamen uitsluitend via uSis. In geval van problemen bij aanmelding via uSis dient u contact op te nemen met het Onderwijs Informatie Centrum tel 071 527 8787.

De volledige vakbeschrijving is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2019-2020 wordt dit vak aangeboden in de periode van 3 september t/m 17 oktober 2019. Het onderwijs vindt plaats op dinsdag en donderdag.
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Blackboard te lezen (bij foutmelding 2e keer aanklikken). 

The complete course outline can be found in the E-Studiegids.

Shedule

This course will be offered in block 1 of the first semester and block 3 of the second semester academic year 2019-2020. If available, schedules can be found on the website.

After enrollment to the course, all course information can be found on Blackboard

De volledige en up-to-date vakbeschrijving is te vinden in de E-Studiegids.

Gelieerd aan onderzoekprogramma: 

Collegerooster

Het onderwijs vindt plaats in de periode van 4 november t/m 19 december 2019 op maandag en donderdag van 17:00-19:00 uur. Locatie: Faculteit Rechten, KOG, Steenschuur 25, zaal A144. 

Het volledige rooster is op Blackboard te raadplegen (bij foutmelding 2e keer aanklikken). 

Gestructureerde zelfstudie
Op de Blackboardsite van dit vak is per college aangegeven welke literatuur zal worden behandeld, ook de niet-gespecificeerde leesstukken behoren tot de tentamenstof en dienen met behulp van gestructureerde zelfstudie te worden bestudeerd. De inhoud kan desgewenst door de studenten aan de orde worden gesteld tijdens het responsiecollege.  

Nadere informatie / inschrijving
Vanwege de vorm van het onderwijs, interactieve colleges, is aanmelding via uSis niet aan de orde.

Tentamen

Zie voor het meest actuele overzicht de Tentamenkalender. Aanmelden voor het tentamen uitsluitend via uSis bij de Faculteit Rechten.

De volledige en up-to-date vakbeschrijving is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

Het onderwijs van dit vak vindt plaats in semester 2 van cursusjaar 2019-2020 in de periode van eind januari 2020 t/m .. maart 2020. Hoorcolleges zijn op dinsdag en werkgroepen op vrijdag. Na inschrijving voor het vak, is het volledige rooster op Blackboard te raadplegen (bij foutmelding 2e keer aanklikken). Inschrijving uitsluitend via uSis.

Tentamen

Zie voor het meest actuele overzicht de Tentamenkalender. aanmelden voor het tentamen uitsluitend via uSis bij de Faculteit Rechten.

The complete course outline can be found in the E-Studiegids.

Schedule

This course will be offered in the second semester from February 4th untill March 22nd 2019. Seminars on Wednesday.
If available, schedules can be found on the website.

After enrollment to the course, all course information can be found on Blackboard.

M.i.v. collegejaar 2015 - 2016 is dit vak vervallen.

The complete and up-to-date course outline can be found in the E-Studiegids.

Schedule

This course will be offered in the 2nd part of the Fall term (from November 4th till December 19th 2019). Lectures will be given on Monday from 11-13 am and seminars are on Thursday. After enrollment to the course, the class schedule can be found on Blackboard.

Exam

View Tentamenkalender for the latest information of exam and retake. To take part in the exam, students have to subscribe separately in uSis. Students that find themselves unable to enter the administrative systems of the Faculty of Law should report to the Onderwijs Informatie Centrum.

The complete course outline can be found in the E-Studiegids.

Shedule

This course will be offered in block 1 and 2 of the first semester and block 3 and 4 of the second semester academic year 2018-2019. If available, schedules can be found on the website.

After enrollment to the course, all course information can be found on Blackboard; section A , section B, section C, section D.

Lecturer

Summary

Curriculum: Graduate School of Legal Studies
EC: 5
Level: 500
Year: Master / PhD-program
Term: 2nd semester
Block: 4
Language of instruction: English

Course outline

Overview
Scholars recognize the value of empirical analysis in understanding the legal system and its role in society. Due to the information technology, data sources on the legal system are improving in quality and accessibility. Compared with just a few years ago, researchers today can easily access original data sets. However, empirical studies cover a range of techniques which are usually not sharply defined. Empirical research methods can be characterized by the collection of data and data-analyses on which a theory, hypotheses or conclusion is based. Several simple empirical tests are available to confront the best available data with theory.

In view of these developments, a working knowledge of empirical research methods ought to be among the professional tools of a well-trained attorney. An attorney, for example, trained in empirical methods will be more persuasive in the courtroom and the boardroom. Empirical training will also provide a better understanding of the statistical tools that experts will employ. Also, given the prevalence of empirical methods in the social sciences, anyone considering a career in academic research or in public interest or in policy work will be well served by acquiring some basic quantitative skills.

The emphasis in the course will be on equipping practitioners to be critical consumers of empirical material that may be used in legal cases and controversies and in the formation and evaluation of legislation. Another purpose of this course is to equip students with knowledge of various empirical research methods they could employ in their own research project. The knowledge will be both theoretical and practical.  The course will introduce students to such topics as survey research methodology, the design and conducting of experiments, data gathering and analysis through descriptive statistics, the use of (multiple) regression, why samples need to be taken in particular ways, how to perform simulations or cross-country data analyses, and more. In addition to discussing how to perform these techniques, we will also read cases and articles in which each of the techniques has figured. Students will fulfill the course requirements by writing a paper, by class participation, by presentation of their research to the class, and by completing several exercises.

Literature, Readings and Webblog

  • David Cope, Fundamentals of Statistical Analysis, Foundation Press, 2005 (ISBN: 1587788950). A tiny textbook (109 pages) on the essentials of statistical analysis, especially written for smart people who are not especially comfortable with numbers (PhD students in Law). This book is developed to teach students with little or no quantitative background the fundamentals of statistics, and multiple regression analysis.
  • Reading list: assigned manuscripts, book and journal articles, cases, and other materials that are expected to be read. Reading material will be posted on the course website at ckboardckboard, which students should all be able to access using law school Westlaw passwords. The posted readings will also be hyperlinked off the Blackboard page of this course. Please check the Blackboard page regularly as materials will be add to the site during the course.
  • Empirical Legal Studies blog at . Note that quality of blogs may have a high variance. Researchers summarize interesting research, books, and new trends. There are, of course, other websites that cover topics of interest to those studying empirical research methods in law. For example we recommend Georgetown Law Library on Statistics & Empirical Legal Studies Research Guide, as this website will offer you selected publications in the discipline of empirical legal studies.

Class Meetings, Assignments and Grading

  • Seminar: Number of (3 hour) seminars: 7
  • Required preparation by students: Reading material. Students are expected to actively engage in discussions with regard to the assignments.
  • Assignments: During the course, assignments have to be produced on a weekly basis. The indicated exercises will provide good checkpoints to judge the comprehension of the material.
  • Paper on research design: Participants are asked to prepare a short paper (5-6 A4) specifying the design of their research project. The research project should use empirical methods in law.

Students should attend every class. Course grades will be determined by five factors: class attendance, class participation, written assignments, an original paper, and a presentation of that paper to the class. The original paper will count for 40 percent of final grades; assignments 35 percent, the other factors will account for the remaining 25 percent. 

The volume of work that will be involved in the course - assignments on a weekly basis and completing the papers - is heavy. For that reason it is strongly recommended that students form teams of two people for the purposes of doing assignments, the paper, and the presentations. Nevertheless, students may choose to work alone. Members of the team will receive the same grade on team material, such as the paper, assignments and class presentations, but separate grades will be given to individual team members for the other components of the class. All assignments need to be submitted electronically (e-mail c.l.j.caminada@law.leidenuniv.nl) and has to be of professional quality. These assignments will be awarded with a grade. At least five assignments should be sufficient before students are allowed to deliver their (final) research project. Failure to submit assignments has as consequence that no exam grade will be calculated. Non-serious attempts at assignments (such to the judgment of the lecturer) will be understood as failure to submit. A late submission will automatically receive an insufficient.

Please note that there are two class dates in the schedule during which students will be expected to report on the progress in their project. Each team have to make a brief - roughly five-minute - presentation of the topic for its research project. Moreover, each team will describe its data-gathering efforts. That is, students will explain the data set they are using and how it helps to answer the questions they are investigating. These updates will not be graded. Empirical work requires regular progress. These are not projects that can be started and completed at the last minute. The updates are an opportunity for students to get feedback on their project. The last week of the course will be given over to presentations of papers. The presentations are expected to last, on average, 30 minutes and to be professional.

Goal and Background
The purpose of this course is to equip students with knowledge of various empirical research methods. Why is empirical research used (neglected) in a given research context? What methods with various pro’s and con’s may be deliberated then? The seminar exploits the device ‘learning by doing, and learning from each other’. The Graduate School of Legal Studies comprises students and PhD’s from widely varying background, ranging from masters in law to students at an undergraduate level. All participants are unfamiliar with empirical research. Therefore, the seminar Empirical Research Methods in Law is set up as an open discussion seminar, in which participants work together on mini research design problems. The supervisor starts each session with a short introduction, then small groups of students have to develop and specify a design for investigating a given research question. The designs developed in this way have to be presented to the other participants, who criticize and compare them with their own solution. This approach hopefully results in lively if not fierce discussions, and students get confronted with questions and solutions originating from quite different disciplines than their own. Research problems presented for solution are expected to be widely different, in such a way that various research methods (like observation, survey, interviews, experiments, cross country data …) are suggesting themselves. After a few meetings the course’s emphasis will be on the presentations and discussions of the research design of the participants themselves, even if these are at present in a relatively early, provisional stage.

Prerequisite
Undergraduate level in Law. No prior familiarity with statistics or empirical techniques is required, however, it is recommended to complete an Introduction to Statistical Analysis prior to taking this course.  This course is not open for students with knowledge and skills in empirical research methods. It is recommended that these students participate in an individual track Empirical Research Design. Contact Koen Caminada prior to first class meeting: ++31 71 527 7858 or e-mail c.l.j.caminada@law.leidenuniv.nl.

Enrollment

  • Enrollment in the course is by completing and submitting the Graduate School registration form.
  • Due to the short duration of the course and the high intensity, late entry is not permitted.

Schedule
To be found at Blackboard.

Reading List
To be found at Blackboard.

Additional Course Material and Elective Themes
This is a basic course in Empirical Research Methods in Law. The course is not able to cover several topics in class sessions. Students are encouraged to work on elective themes by themselves. (Blackboard)    

De volledige en up-to-date vakbeschrijving is te vinden in de E-Studiegids.

Dagonderwijs

Voor het 5 EC-vak Rechtseconomie wordt 7 weken onderwijs aangeboden, in de periode 2 september - 18 oktober 2019. Het onderwijs bestaat uit 2 uur college en 2 uur werkgroep per week. Het volgen van het onderwijs is overigens niet verplicht.

De colleges zijn in beginsel op dinsdag 17.15-19.00 uur, in zaal 4/5 van het Gorlaeus, van 3 september t/m 15 oktober 2019.

Aansluitend vinden steeds in het vervolg van de week de werkgroepbijeenkomsten plaats. De inschrijving voor de werkgroepen verloopt op de gebruikelijke manier via uSis. Hoofdregel is dat wie zich inschrijft voor het werkgroeponderwijs, zich ook verplicht tot aanwezigheid en voorbereiding.

Op de werkgroepen worden de opgaven uit het werkboek behandeld. Deze hebben tot doel om u aan de hand van rekenvoorbeelden stap voor stap mee te nemen langs de hoofdpunten van de aangeboden stof. Door steeds de concrete casusposities van de betrokken partijen te bepalen, wordt u gedwongen na te gaan of en in hoeverre het gedrag van de afzonderlijke rechtssubjecten gebaseerd op de eigen individuele rationaliteit bijdraagt aan de collectieve rationalitet van de samenleving.

Na inschrijving voor het vak, is het volledige rooster op Blackboard te raadplegen (bij foutmelding 2e keer aanklikken).

Avondonderwijs

Het avondonderwijs voor het 5 EC-vak Rechtseconomie start op 2 september 2019. De bijeenkomsten zijn steeds op maandag 19.00(stipt)-21.45 uur, KOG zaal B031.

Bij het avondonderwijs is er, anders dan bij het dagonderwijs, maar ruimte voor één bijeenkomst per week. Om te voorkomen dat de behandeling van de opgaven direct aansluit op de collegepresentatie van de bijbehorende stof, is voor een afwijkende roosterindeling gekozen. De eerste twee uur van elke bijeenkomst worden besteed aan het behandelen van de opgaven. Na een pauze geeft de docent in het derde uur college over de stof voor de komende week.

Consequentie van deze roosterindeling is wel dat een college over de stof van week 1 erbij in dreigt te schieten. Om dat te voorkomen wordt op donderdag 29 augustus 2019, 19.00 uur(stipt), KOG zaal B031, buiten het reguliere onderwijsrooster om, voor belangstellenden een extra bijeenkomst georganiseerd voor een college over de stof van week 1.

Na inschrijving voor het vak, is het volledige rooster op Blackboard te raadplegen (bij foutmelding 2e keer aanklikken).    

Tentamen

Zie voor het meest actuele overzicht de Tentamenkalender. Aanmelden voor het tentamen uitsluitend via uSis bij de Faculteit Rechten.

Met nadruk wijzen wij erop dat bij het tentamen Rechtseconomie slechts het gebruik van de allereenvoudigste rekenapparatuur is toegestaan. Dat is apparatuur met de basisfuncties van optellen/aftrekken/delen/vermenigvuldigen/procenten en worteltrekken en de bijbehorende geheugenfuncties. Gebruik van rekenapparatuur met meer functies, zoals grafische rekenmachines, een grote geheugencapaciteit, of via uw mobiele telefoon is verboden.

Overgangsregeling

OVERGANGSREGELING OUDE STIJLERS

Voor de Bachelor-studenten Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht die vóór 1 september 2013 met hun opleiding begonnen zijn, had het onderdeel Rechtseconomie van het oude 10 EC-vak Economie een omvang van (afgerond) 7,1 EC. Voor degenen die dat onderdeel Rechtseconomie nog niet met succes hebben afgerond, geldt een overgangsregeling.

Deze studenten dienen voor het tentamen het boek Recht en efficiëntie in zijn geheel te bestuderen.

Het onderwijs bestaat uit:
- het onderwijs voor het 5 EC-vak Rechtseconomie zoals hiervoor aangegeven,
in combinatie met
- zelfstudie voor de rest van de verplichte stof, te weten: par. 2.7.2 t/m 2.7.4, hfdst. 7, hfdst. 9 en par. 10.4.4 van het boek. Bij deze zelfstudie kunnen studenten gebruik maken van de opgaven die achterin het werkboek zijn opgenomen. Met vragen kunnen studenten zich wenden tot de vakcoördinator dr. P.W. van Wijck.

Het oude-stijl 7,1 EC tentamen Rechtseconomie wordt tegelijk afgenomen met het tentamen voor het 5 EC-vak. Voor een gedeelte zullen de opgaven samenvallen, voor een gedeelte zullen ze betrekking hebben op de overige verplichte stof, maar overigens volgens hetzelfde stramien (zie de oefententamens in het werkboek en op Blackboard onder Downloads/Sheets).

De volledige en up-to-date vakbeschrijving is te vinden in de E-Studiegids.

De cursus is gewijd aan de (rechts)economische analyse van crimineel gedrag en de ontwikkeling van een efficiënt criminaliteitsbeleid. 

Rooster en inschrijving

Het onderwijs van deze cursus vindt plaats in semester 2 in de periode april t/m mei 2020 en bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen. Na inschrijving voor het vak, is het volledige rooster op Blackboard te raadplegen (bij foutmelding 2e keer aanklikken).
Inschrijving voor de werkgroepen Rechtseconomie loopt via uSis, in de weken voorafgaande aan de start van het onderwijs. Deelname aan de werkgroepen is niet verplicht. Wanneer u zich inschrijft voor het werkgroeponderwijs, verplicht u zich tot aanwezigheid en voorbereiding van de opgaven.

Tentamen

Zie voor het meest actuele overzicht de Tentamenkalender. Aanmelden voor het tentamen uitsluitend via uSis bij de Faculteit Rechten.

De volledige en up-to-date vakbeschrijving is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

Het onderwijs wordt gegeven in het tweede semester, de periode februari/maart 2020 en bestaat uit 5 werkgroepen en 5 seminars + bijeenkomsten. Na inschrijving voor het vak, is het volledige rooster op Blackboard te raadplegen (bij foutmelding 2e keer aanklikken). Inschrijving uitsluitend via uSis.

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk werkstuk over een nader te bepalen onderwerp. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt het werkstuk individueel of in kleine groepjes geschreven.

In de beoordeling speelt ook de voorbereiding en de participatie in werkgroep en seminar een rol. Wie aan minder dan 8 werkgroep- en seminarbijeenkomsten heeft deelgenomen resp. die bijeenkomsten gezien de ingeleverde antwoorden onvoldoende heeft voorbereid, wordt niet toegelaten tot het afsluitende werkstuk, tenzij een extra opdracht is ingeleverd.

The complete course outline can be found in the E-Studiegids.

Schedule

This course will be offered in the first semester from the 3rd of September 2019 till the 17th of October 2019. Lectures will be given on Tuesday and Thursday from 15:00-17:00h.
If available, schedules can be found on the website.

After enrollment to the course, all course information can be found on Blackboard.

De volledige vakbeschrijving is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

Het onderwijs van dit vak valt in de periode 3 februari t/m 20 maart 2020. Hoorcolleges zijn op maandag, werkgroepen op donderdag en vrijdag. 
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Blackboard te lezen (bij foutmelding 2e keer aanklikken).

 

De volledige vakbeschrijving is te vinden in de E-Studiegids.

Onderwijsvorm en -periode
Dit vak vindt plaats in de periode 1 april t/m 17 mei 2019, op dinsdag en woensdag. Werkcolleges/computerpractica (verplichte aanwezigheid).
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Blackboard te lezen (bij foutmelding 2e keer aanklikken).

De volledige en up-to-date vakbeschrijving is te vinden in de E-Studiegids.

Gelieerd aan onderzoekprogramma:
Hervorming van sociale regelgeving

Rooster en inschrijving

Het onderwijs vindt plaats in de periode .. februari t/m .. maart 2020. Colleges zijn op maandag en woensdag. Na inschrijving voor het vak, is het volledige rooster op Blackboard te raadplegen  (bij foutmelding 2e keer aanklikken). Inschrijving uitsluitend via uSis

Tentamen

Het tentamen wordt schriftelijk afgenomen. Zie voor het meest actuele overzicht de Tentamenkalender. Aanmelden voor het tentamen uitsluitend via uSis bij de Faculteit Rechten. Om een idee te geven van de aard van de vragen is een schriftelijk tentamen van vorig jaar te vinden op Blackboard onder downloads. In geval van problemen bij aanmelding via uSis dient u contact op te nemen met het Onderwijs Informatie Centrum.

The complete course outline can be found in the E-Studiegids.

Shedule

This course will be offered in block 1 of the first semester academic year 2019-2020. If available, schedules can be found on the website.

The complete and up-to-date course outline can be found in the E-Studiegids.

Schedule

This course will be offered in the first semester from 4th September 2019 till 18th October 2019. Lectures will be given on Wednesday, seminars on Friday. Required preparation by students: reading material, assignments. Students are expected to actively engage in discussions with regard to the assignments.

After enrollment to the course, the class schedule can be found on Blackboard.

Exam

View Tentamenkalender for the latest information of exam and retake. To take part in the exam, students have to subscribe separately in uSis. Students that find themselves unable to enter the administrative systems of the Faculty of Law should report to the Onderwijs Informatie Centrum.

Grading
There will be a written exam, that counts for 90 per cent into the end grade.
During the course participants have to submit an additional assignment (500-750 words) out of the list (Blackboard). The assignment needs to be submitted both on paper and in Blackboard. Deadline is class time on Fridays. The score on the assignment will count for 10 per percent into the end grade. Not submitting the assignment will result in a zero score. (To spread the grading effort, students will be allotted a submission deadline (and topic) related to their name in the alphabet. (e.g. students with surnames beginning with A to F have to submit in the 3rd week).

The complete course outline can be found in the E-Studiegids.

Schedule

This course will be offered in the first semester from September 2nd until October 17th 2019. Lectures on Monday and Thursday.
If available, schedules can be found on the website.

After enrollment to the course, all course information can be found on Blackboard.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie