Universiteit Leiden

nl en

Economie

Studie-informatie alle vakken

Onderstaand een overzicht van alle vakken die door de afdeling Economie worden verzorgd.

Vakken

De volledige vakbeschrijving van Arbeidsmarktbeleid en Sociale Zekerheid is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2022-2023 wordt dit vak aangeboden in de periode  oktober t/m december 2022. 
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen.

The course Behavioral Economics is taught at LUC The Hague. In 2022-2023, it is offered in the first half of the second semester (block 3). 

See the prospectus for further updated information.

Timetables will be published here

Met ingang van collegejaar 2016/2017 is Beleidsanalyse: Pensioenen en vergrijzing / MPS komen te vervallen.

De volledige vakbeschrijving van Beleidseconomie / EBM is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2022-2023 wordt dit vak aangeboden in de periode  februari tot en met maart 2023. Bij dit vak bestaat iedere week uit een hoorcollege en een werkcollege. Hoorcolleges vinden plaats op dinsdag, werkgroepen op donderdag of vrijdag.
Tijdens het hoorcollege wordt de thematiek van die week geïntroduceerd. In de werkcolleges gaan de studenten zelf met de stof aan de slag. De studenten worden geacht om korte notities te schrijven op basis van de economische analyses in de voorgeschreven literatuur. Aan de hand van die notities zullen studenten referaten houden, discussiëren over de stof en ingaan op de literatuur.

Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen.

Challenge Governance van Publieke Waarden wordt aangeboden aan MPS-studenten en wordt in cursusjaar 2022-2023 gegeven in het eerste blok van het eerste semester. 

Zie de studiegids van dit vak voor de meest actuele informatie. 

De volledige vakbeschrijving van EBM I: Integratief project markt en overheid is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

Het onderwijs van het vak Economie, Bestuur en Management I 2022-2023 wordt gegeven in semester 2, in de periode maart t/m mei 2023.
Dit vak begint met een hoorcollege waarin de economische en de beleidswetenschappelijke theorie worden ingeleid en waarin de opdracht wordt uitgelegd. Vervolgens komen de studenten wekelijks in werkgroepen of voortgangsgesprekken groepsbegeleidingsgesprekken met de docent bijeen om de voortgang van hun werkstukken te bespreken.

Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen.

De volledige vakbeschrijving van EBM II: Integratief project bedrijfsmatig werken in de publieke sector is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

Het onderwijs van het vak Economie, Bestuur en Management II 2022-2023 wordt gegeven in de periode van  maart tot en met mei 2023. 

Groepjes studenten kiezen een opdracht die wordt uitgewerkt in een paper. Deze paper dient als basis voor hun presentatie, commentaar, aanvulling en evaluatie door docenten en medestudenten.
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspacete lezen.

De volledige vakbeschrijving van Economisch beleid in de Europese Unie is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2022-2023 wordt dit vak aangeboden in de periode oktober t/m  december 2022. 
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen.

De volledige en up-to-date vakbeschrijving van Economische Beleidsadvisering is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

Het onderwijs vindt plaats in de periode februari t/m  maart 2023. Na inschrijving voor het vak, is het volledige rooster op Brightspace te raadplegen. Inschrijving uitsluitend via uSis

Dit vak kan alleen gevolgd worden na deelname aan het kernvak Economie voor Beleidsmakers.

The complete and up-to-date course outline of Economic Policy in the EU can be found in the E-Studiegids.

Prerequisite / submission procedure

It is recommended to complete an Introduction to (International) Economics prior to taking this course.  

Schedule

The lectures of this course take place in the period April and May 2022. After enrollment to the course, the class schedule can be found on Brightspace.
 

Exam and grading

A written exam at the end of the course, which counts for 90% of the grade. In case of an insufficient for the course (the weighted average of the exam and the paper), the written exam can be retaken.

Written assignments and presentations during the course (10%). The written assignments apply to both the final exam and the resit (for 10%).

View Tentamenkalender for the latest information of exam and retake. To take part in the exam, students have to subscribe separately in uSis. Students that find themselves unable to enter the administrative system of the Faculty of Law should report to the Onderwijs Informatie Centrum.

The complete course outline of Economics of Regulation can be found in the E-Studiegids.

Schedule
This course will be offered in the second semester in the period February untill March 2023.  
If available, schedules can be found on the website of Public Administration.

After enrollment to the course, all course information can be found on Brightspace.

The complete course outline of Economics of Safety and Security can be found in the E-Studiegids.

Schedule
This course will be offered in the period April untill and up to May 2023. 
If available, schedules can be found on the website.

All course information can be found on Brightspace. The course page will be available one week in advance.

De volledige vakbeschrijving van Economie in hoofdlijnen (BBO) is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2022-2023 wordt dit vak aangeboden in de periode oktober t/m december 2022. 
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen.

De volledige vakbeschrijving van Economie in hoofdlijnen (minor Economie & Beleid, DH) is te vinden in de E-Studiegids

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2022-2023 wordt dit vak aangeboden in de periode  september t/m oktober 2022. 
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen.

De volledige en up-to-date vakbeschrijving van Economie in Hoofdlijnen (Rechten) is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2022-2023 wordt dit vak aangeboden in de periode  september t/m oktober 2022. 
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen.

Tentamen

Zie voor het meest actuele overzicht de Tentamenkalender. Aanmelden voor het tentamen uitsluitend via uSis bij de Faculteit Rechten.

De volledige vakbeschrijving van Economie van de publieke sector is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2022-2023 wordt dit vak aangeboden in de periode  september t/m oktober 2022. 
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen.

De volledige vakbeschrijving van dit kernvak Economie voor Beleidsmakers is te vinden in de E-Studiegids.

Onderwijsvorm en -periode
Dit vak vindt plaats in het tweede blok (eerste semester) en in het vierde blok (tweede semester). Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen.

De volledige vakbeschrijving van Economie voor Politicologen is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster

Het onderwijs van dit vak vindt plaats in de periode februari t/m maart 2023. Het rooster is te raadplegen op de website.


Na inschrijving voor het vak is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen.

De volledige vakbeschrijving van Europese Economische Integratie is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2022-2023 wordt dit vak aangeboden in de periode februari t/m maart 2023. 
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.


Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen.

De volledige vakbeschrijving van Financieel Economisch Beleid is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2022-2023 wordt dit vak aangeboden in de periode september t/m oktober 2022.
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen

Overgangsregeling

Financieel Management bij de Overheid is m.i.v. cursusjaar 2015-2016 komen te vervallen. Studenten die dit vak nog moeten doen kunnen contact opnemen met de docent van dit vak A.P. Ros.

De volledige vakbeschrijving van Financieel Management in de Publieke Sector is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

Dit vak wordt aangeboden in de periode februari - maart 2023.
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen.

Met ingang van collegejaar 2016/2017 is Financiering van de Collectieve Sector komen te vervallen.

De volledige en up-to-date vakbeschrijving van Fiscaal-economisch beleid is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2022-2023 wordt dit vak aangeboden in de periode  april/mei 2023. 
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen.

Tentamen

Zie voor het meest actuele overzicht de Tentamenkalender. Aanmelden voor het tentamen uitsluitend via uSis bij de Faculteit Rechten.

Future Proof Regulation has been canceled as of the 2019/2020 academic year.

De volledige en up-to-date vakbeschrijving van Hervorming Sociale Regelgeving is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2022-2023 wordt dit vak aangeboden in de periode april t/m mei 2023. 
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen.

Toetsing

De toetsvorm bestaat uit een paper (70%) en de mondelinge presentaties (30%).

History of Economic Thought has been canceled as of the 2019/2020 academic year.

De volledige vakbeschrijving van Internationale Economische Betrekkingen is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2022-2023 wordt dit vak aangeboden in de periode september tot en met oktober 2022. 
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen.

The complete course outline of International Economics can be found in the E-Studiegids.

Shedule

This course will be offered in block 1 of the first semester academic year 2022-2023. If available, schedules can be found on the website.

After enrollment to the course, all course information can be found on Brightspace.

De volledige vakbeschrijving van Klimaatbeleid en Circulaire Economie is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2022-2023 wordt dit vak aangeboden in de periode  oktober t/m december 2022. 
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen.

The complete and up-to-date course outline of Macro and Monetary Economics and Policy can be found in the E-Studiegids.

Schedule

This course will be offered in the first semester from September  until - October 2022. 

After enrollment to the course via uSis, the class schedule can be found on Brightspace.

Exam

View Tentamenkalender for the latest information of exam and retake. To take part in the exam, students have to subscribe separately in uSis.

 

De volledige vakbeschrijving van Macro-economie is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2022-2023 wordt dit vak aangeboden in de periode oktober t/m december 2022. 
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen (bij foutmelding 2e keer aanklikken).

The complete course outline of Macro-economics can be found in the E-Studiegids.

Schedule

This course will be offered in block 3 of the second semester academic year 2022-2023. If available, schedules can be found on the website.

After enrollment to the course, all course information can be found on Brightspace.

The complete course outline of Managerial Economics, Business and Politics can be found in the E-Studiegids.

Schedule

This course will be offered in the last semester from April until May 2023. 
If available, schedules can be found on the website.

After enrollment to the course, all course information can be found on Brightspace.

The complete course outline of Markets and Competition Policy can be found in the E-Studiegids.

Schedule

This course will be offered in the first semester from October untill December 2022. 
If available, schedules can be found on the website.

After enrollment to the course, all course information can be found on Brightspace.

De volledige en up-to-date vakbeschrijving van Marktwerkingsvraagstukken is te vinden in de E-studiegids.

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2022-2023 wordt dit vak aangeboden in blok 2 in de periode van  november t/m  december 2022.
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen.

Tentamen

Zie voor het meest actuele overzicht de Tentamenkalender. Aanmelden voor het tentamen uitsluitend via uSis. In geval van problemen bij aanmelding via uSis dient u contact op te nemen met het Onderwijs Informatie Centrum tel 071 527 8787.

De volledige vakbeschrijving van Micro-economie is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

In het collegejaar 2022-2023 wordt dit vak aangeboden in de periode van september t/m oktober 2022. 
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen.

The complete course outline of Microeconomics can be found in the E-Studiegids.

Shedule

This course will be offered in block 1 of the first semester of the academic year 2022-2023. If available, schedules can be found on the website.

After enrollment to the course, all course information can be found on Brightspace.

De volledige en up-to-date vakbeschrijving van Openbare Financiën is te vinden in de E-Studiegids.

Gelieerd aan onderzoekprogramma: 

Collegerooster

Het onderwijs vindt plaats in de periode van  november t/m december 2022.

Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen.

Gestructureerde zelfstudie
Op de Brightspace-omgeving van dit vak is per college aangegeven welke literatuur zal worden behandeld, ook de niet-gespecificeerde leesstukken behoren tot de tentamenstof en dienen met behulp van gestructureerde zelfstudie te worden bestudeerd. De inhoud kan desgewenst door de studenten aan de orde worden gesteld tijdens het responsiecollege.  

Nadere informatie / inschrijving
Vanwege de vorm van het onderwijs, interactieve colleges, is aanmelding via uSis niet aan de orde.

Tentamen

Zie voor het meest actuele overzicht de Tentamenkalender. Aanmelden voor het tentamen uitsluitend via uSis bij de Faculteit Rechten.

De volledige en up-to-date vakbeschrijving van oriëntatievak Recht en Economie is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

Het onderwijs van dit vak vindt plaats in semester 2 van cursusjaar 2022-2023 in de periode van  februari t/m  maart 2023. 

Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.
Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen.

Tentamen

Zie voor het meest actuele overzicht de Tentamenkalender. aanmelden voor het tentamen uitsluitend via uSis bij de Faculteit Rechten.

The complete course outline of Political Economy in the International Perspective can be found in the E-Studiegids.

Schedule

This course will be offered in the second semester from February untill March 2023. 
If available, schedules can be found on the website.

After enrollment to the course, all course information can be found on Brightspace.

M.i.v. collegejaar 2015 - 2016 is pre-master Openbare Financiën vervallen.

The complete and up-to-date course outline of Principles of Economics can be found in the E-Studiegids.

Schedule

This course will be offered in the 2nd part of the Fall term (from November till December 2022). After enrollment to the course, the class schedule can be found on Brightspace.

Exam

View Tentamenkalender for the latest information of exam and retake. To take part in the exam, students have to subscribe separately in uSis. Students that find themselves unable to enter the administrative systems of the Faculty of Law should report to the Onderwijs Informatie Centrum.

The complete course outline of Principles of Economics can be found in the E-Studiegids.

Shedule

This course will be offered in block 1 and 2 of the first semester and block 3 and 4 of the second semester academic year 2022-2023. If available, schedules can be found on the website.

After enrollment to the course, all course information can be found on Brightspace; section A , section B, section C, section D.

Quantitative Empirical Research Methods in Law

This course is designed to address the most important empirical research methods to law students, in a manner that will be fully accessible to those with no prior quantitative training or background in the subjects covered. No prior familiarity with statistics or empirical techniques is required.

Curriculum:                             Graduate School of Legal Studies
ECTS  (Level):                         5 (500)
Year / Term / Block:              Master / PhD-program, 2nd semester
Academic year:                        2022-2023
Language of instruction:       English
Supervisor / Lecturer:           Prof. dr. Koen Caminada


Description

Scholars recognize the value of quantitative empirical analysis in understanding the legal system and its role in society. Compared with just a decade ago, researchers today can easily access original data sets. However, quantitative empirical studies cover a range of techniques which are usually not sharply defined. Empirical research methods can be characterized by the collection of data and data-analyses on which a theory, hypotheses or conclusion is based. Several simple empirical tests are available to confront the best available data with theory. In view of these developments, a working knowledge of empirical research methods ought to be among the professional tools of a well-trained attorney. Empirical training will also provide a better understanding of the statistical tools that experts will employ. Also, given the prevalence of empirical methods in the social sciences, anyone considering a career in academic research or in public interest or in policy work will be well served by acquiring some basic quantitative skills. 
The emphasis in the course will be on equipping practitioners to be critical consumers of empirical material that may be used in legal cases and controversies and in the formation and evaluation of legislation. Another purpose of this course is to equip students with knowledge of various empirical research methods they could employ in their own research project. The knowledge will be both theoretical and practical. The course will introduce students to such topics as reliability, validity, research methodology, , data gathering and analysis through descriptive statistics, the use of (multiple) regression, why samples need to be taken in particular ways, how to perform simulations or cross-country data analyses, and more. Students will fulfill the course requirements by writing a paper, by class participation, by presentation of their research to the class, and by completing several exercises.

Prerequisite
Undergraduate level in Law. No prior familiarity with statistics or empirical techniques is required, however, it is recommended to complete an Introduction to Statistical Analysis prior to taking this course.  This course is not open for students with knowledge and skills in empirical research methods. It is recommended that these students participate in an individual track Empirical Research Design. Contact Koen Caminada prior to first class meeting: ++31 71 527 7858 or e-mail c.l.j.caminada@law.leidenuniv.nl.

Course Description QEmRiL
2022-2023 (9 pages)

Enrollment

 • Enrollment in the course is by sending an e-mail to the Graduate School.
 • Due to the short duration of the course and the high intensity, late entry is not permitted.

 

Schedule & Themes


Wed 01-2-2023    KOG B0.30   17.30-19.30 hrs      Getting started

 1. Wed 08-2-2023    KOG B0.30   18.00-21.00 hrs      Why Quantitative Empirical Research Methods in Law?
 2. Wed 15-2-2023    KOG B0.30   18.00-21.00 hrs      Reliability, Validity, and Descriptive Statistics
 3. Wed 22-2-2023    KOG B0.30   18.00-21.00 hrs      Tests of Statistical Significance, Correlation and Regression
 4. Wed 01-3-2023    KOG B0.36PC   18.00-21.00 hrs      Gathering Data and Sampling
 5. Wed 08-3-2023    KOG B0.30   18.00-21.00 hrs      Experiments and Writing about Numbers
 6. Wed 15-3-2023    KOG B0.30   18.00-21.00 hrs      Cross Country Data Analyses (subject to change)
 7. Wed 29-3-2023    KOG B0.30   18.00-21.00 hrs      Quantitative Empirical Research Methods in Law in Action

 

Covid19 - Hang in there. Stay healthy!
The seminar is preferably scheduled as an in person class instead online. Updates via BrightSpace.

Self-study & engagements at Leiden Law School:

 • Leiden Law Methods Portal - This portal introduce scholars to a broad range of empirical research methods for studying the law and legal phenomena
 • ELS lab meetings - The Empirical Legal Studies Lab @Leiden is organizing a series of sessions, for researchers interested in empirical legal research. Are you looking to learn more about empirical methods and/or engage in lively discussions on ELS? Join the upcoming ELS lab meetings!
 • Empirical methods in legal research series - The Empirical Methods in Legal Research sessions aim to equip you to add an empirical component to your work. They provide an opportunity to expand your research skillset and to reflect on the role that empirical methods can play in conducting legal research.

De volledige en up-to-date vakbeschrijving van Rechtseconomie is te vinden in de E-Studiegids.

Dagonderwijs

Voor het 5 EC-vak Rechtseconomie wordt 7 weken onderwijs aangeboden, in de periode september - oktober 2022. Het onderwijs bestaat uit 2 uur college en 2 uur werkgroep per week. Het volgen van het onderwijs is overigens niet verplicht.


Aansluitend aan het hoorcollege vinden steeds in het vervolg van de week de werkgroepbijeenkomsten plaats. De inschrijving voor de werkgroepen verloopt op de gebruikelijke manier via uSis. Hoofdregel is dat wie zich inschrijft voor het werkgroeponderwijs, zich ook verplicht tot aanwezigheid en voorbereiding.

Op de werkgroepen worden de opgaven uit het werkboek behandeld. Deze hebben tot doel om u aan de hand van rekenvoorbeelden stap voor stap mee te nemen langs de hoofdpunten van de aangeboden stof. Door steeds de concrete casusposities van de betrokken partijen te bepalen, wordt u gedwongen na te gaan of en in hoeverre het gedrag van de afzonderlijke rechtssubjecten gebaseerd op de eigen individuele rationaliteit bijdraagt aan de collectieve rationalitet van de samenleving.

Na inschrijving voor het vak, is het volledige rooster op Brightspace.

Avondonderwijs

Het avondonderwijs voor het 5 EC-vak Rechtseconomie start in september 2022. 

Bij het avondonderwijs is er, anders dan bij het dagonderwijs, maar ruimte voor één bijeenkomst per week. Om te voorkomen dat de behandeling van de opgaven direct aansluit op de collegepresentatie van de bijbehorende stof, is voor een afwijkende roosterindeling gekozen. De eerste twee uur van elke bijeenkomst worden besteed aan het behandelen van de opgaven. Na een pauze geeft de docent in het derde uur college over de stof voor de komende week.

Na inschrijving voor het vak, is het volledige rooster op Brightspace te raadplegen.    

Tentamen

Zie voor het meest actuele overzicht de Tentamenkalender. Aanmelden voor het tentamen uitsluitend via uSis bij de Faculteit Rechten.

Met nadruk wijzen wij erop dat bij het tentamen Rechtseconomie slechts het gebruik van de allereenvoudigste rekenapparatuur is toegestaan. Dat is apparatuur met de basisfuncties van optellen/aftrekken/delen/vermenigvuldigen/procenten en worteltrekken en de bijbehorende geheugenfuncties. Gebruik van rekenapparatuur met meer functies, zoals grafische rekenmachines, een grote geheugencapaciteit, of via uw mobiele telefoon is verboden.

 

De volledige en up-to-date vakbeschrijving van Rechtseconomie voor Crimonologie is te vinden in de E-Studiegids.

De cursus is gewijd aan de (rechts)economische analyse van crimineel gedrag en de ontwikkeling van een efficiënt criminaliteitsbeleid. 

Rooster en inschrijving

Het onderwijs van deze cursus vindt plaats in semester 2 in de periode april t/m mei 2023 en bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen. Na inschrijving voor het vak, is het volledige rooster op Brightspace te raadplegen.
Inschrijving voor de werkgroepen Rechtseconomie loopt via uSis, in de weken voorafgaande aan de start van het onderwijs. Deelname aan de werkgroepen is niet verplicht. Wanneer u zich inschrijft voor het werkgroeponderwijs, verplicht u zich tot aanwezigheid en voorbereiding van de opgaven.

Tentamen

Zie voor het meest actuele overzicht de Tentamenkalender. Aanmelden voor het tentamen uitsluitend via uSis bij de Faculteit Rechten.

De volledige en up-to-date vakbeschrijving van Rechtseconomie voor Recht en Economie is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

Het onderwijs wordt gegeven in het tweede semester, de periode februari/maart 2023 en bestaat uit 5 werkgroepen en 5 seminars + bijeenkomsten. Na inschrijving voor het vak, is het volledige rooster op Brightspace te raadplegen. Inschrijving uitsluitend via uSis.

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk werkstuk over een nader te bepalen onderwerp. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt het werkstuk individueel of in kleine groepjes geschreven.

In de beoordeling speelt ook de voorbereiding en de participatie in werkgroep en seminar een rol. Wie aan minder dan 8 werkgroep- en seminarbijeenkomsten heeft deelgenomen resp. die bijeenkomsten gezien de ingeleverde antwoorden onvoldoende heeft voorbereid, wordt niet toegelaten tot het afsluitende werkstuk, tenzij een extra opdracht is ingeleverd.

The complete course outline of Research Methods: Applied Empirical Economics can be found in the E-Studiegids.

Schedule

This course will be offered in the first semester, in the period September till October 2022. 
If available, schedules can be found on the website.

After enrollment to the course, all course information can be found on Brightspace.

De volledige vakbeschrijving van Sociaal-economisch beleid: Theorie en Instituties is te vinden in de E-Studiegids.

Rooster en inschrijving

Het onderwijs van dit vak valt in de periode november t/m december 2021. 
Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen.

 

De volledige vakbeschrijving van Sociaal-economisch beleid: Empirische Analyse is te vinden in de E-Studiegids.

Onderwijsvorm en -periode
Dit vak vindt plaats in de periode februari t/m maart 2023. Werkcolleges/computerpractica (verplichte aanwezigheid). Als de roosters beschikbaar zijn, zijn deze te raadplegen op de website.

Na inschrijving voor het vak, is alle cursusinformatie op Brightspace te lezen.

De volledige en up-to-date vakbeschrijving van Sociale Zekerheid is te vinden in de E-Studiegids.

Gelieerd aan onderzoekprogramma:
Hervorming van sociale regelgeving

Rooster en inschrijving

Het onderwijs vindt plaats in de periode februari t/m  maart 2023. Na inschrijving voor het vak, is het volledige rooster op Brightspace te raadplegen. Inschrijving uitsluitend via uSis

Tentamen

Het tentamen wordt schriftelijk afgenomen. Zie voor het meest actuele overzicht de Tentamenkalender. Aanmelden voor het tentamen uitsluitend via uSis bij de Faculteit Rechten. Om een idee te geven van de aard van de vragen is een schriftelijk tentamen van vorig jaar te vinden op Brightspace onder downloads. In geval van problemen bij aanmelding via uSis dient u contact op te nemen met het Onderwijs Informatie Centrum.

The complete course outline of Taxing for the Common Good can be found in the E-Studiegids. 

Schedule

This course will be offered in the first semester from September until  October 2022. 
If available, schedules can be found on the website.

The complete course outline of The Economics of the European Union can be found in the E-Studiegids.

Shedule

This course will be offered in block 1 of the first semester academic year 2022-2023. If available, schedules can be found on the website.

The complete and up-to-date course outline of Trade and Finance in the Global Economy can be found in the E-Studiegids.

Schedule

This course will be offered in the first semester from  September 2022 till  October 2022. Required preparation by students: reading material, assignments. Students are expected to actively engage in discussions with regard to the assignments.

After enrollment to the course, the class schedule can be found on Brightspace.

Exam

View Tentamenkalender for the latest information of exam and retake. To take part in the exam, students have to subscribe separately in uSis. Students that find themselves unable to enter the administrative systems of the Faculty of Law should report to the Onderwijs Informatie Centrum.

Grading
There will be a written exam, that counts for 90 per cent into the end grade.
During the course participants have to submit an additional assignment (500-750 words) out of the list (Blackboard). The assignment needs to be submitted both on paper and in Blackboard. Deadline is class time on Fridays. The score on the assignment will count for 10 per percent into the end grade. Not submitting the assignment will result in a zero score. (To spread the grading effort, students will be allotted a submission deadline (and topic) related to their name in the alphabet. (e.g. students with surnames beginning with A to F have to submit in the 3rd week).

The complete course outline of Welfare State Economics can be found in the E-Studiegids.

Schedule

This course will be offered in the first semester from September until  October 2022. 
If available, schedules can be found on the website.

After enrollment to the course, all course information can be found on Brightspace.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.