Universiteit Leiden

nl en

If you have data, why not use it?

Sociaaleconomisch Beleid: Empirische Analyse, een nieuw vak voor bachelorstudenten Bestuurskunde die de richting Economie, Bestuur en Management volgen.

We leven in een wereld die steeds meer wordt gedreven door data. In allerlei sectoren worden meer en meer data verzameld en gebruikt voor commerciële doeleinden. Waarom zouden bestuurskundigen beschikbare data niet optimaal benutten om de maatschappij verder te ontwikkelen?

Sinds een paar weken volgen tweedejaars bachelorstudenten Bestuurskunde van de richting Economie, Bestuur en Management een nieuw vak genaamd  Sociaaleconomisch Beleid: Empirische Analyse. Dit vak wordt verzorgd door dr. Olaf van Vliet, dr. Jim Been en Lieke Kools MSc van de Afdeling Economie.

In dit vak leren studenten empirisch onderzoek te doen naar de effecten van sociaaleconomische beleidsinstrumenten. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld de effecten van werkloosheidsuitkeringen en ontslagbescherming op  de werkloosheid. In een vak eerder in het jaar - Sociaaleconomisch Beleid: Theorie en Instituties - hebben studenten de theoretische effecten van beleidsinstrumenten bestudeerd. Vervolgens is de vraag hoe beleid uitpakt in de praktijk. Aan de hand van (panel)datasets gaan studenten op zoek naar causale verbanden. Daarvoor maken zij gebruik van de state-of-the-art methoden en technieken op het terrein van de empirische beleidsanalyse. 

Coördinator van het vak Olaf van Vliet: “Empirisch onderzoek naar de effecten van beleid is niet meer weg te denken uit de wereld van beleidsmakers en consultants. Inzicht in de effectiviteit van beleid is immers de sleutel tot het verbeteren van beleid. Daarom is het van belang om studenten deze bagage mee te geven. Ook als je straks zelf in je werk misschien geen kwantitatieve analyses doet, begrijp je het werk van anderen beter wanneer je met de technieken hebt gewerkt.”    

Kortom: met nieuwe inzichten die (big) data bieden, kan beleid effectiever worden gemaakt. Met het vak Sociaaleconomisch Beleid: Empirische Analyse legt de opleiding de basis voor het gebruik van big data door jonge bestuurskundigen.

Ook meer weten over gebruik van Big Data?
Het Centre for Professional Learning van de faculteit Governance and Global Affairs biedt nu ook een masterclass aan voor alumni op het gebied van Big Data. 

Daarnaast organiseert het Centre for Innovation ook een summer school Big Data for Peace and Justice.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.