Universiteit Leiden

nl en

Olaf van Vliet in de Volkskrant over personeelstekorten en loonkostensubsidies

De krapte op de arbeidsmarkt wordt op steeds meer plekken in de economie zichtbaar. Dit leidt tot de vraag of beleid dat is gericht op het bevorderen van de werkgelegenheid nog wel nodig is.

Deze week geeft hoogleraar economie Olaf van Vliet in de Volkskrant commentaar op loonkostensubsidies, in het bijzonder de LIV-regeling (Lage Inkomens Voordeel). ‘De regeling is vooral bedoeld om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. De vraag is of die maatregel nu nog zinvol is. Verder is het nu niet in het belang van de werkgevers om de lonen bewust laag te houden, zo kun je vacatures niet opvullen. Bedrijven met personeelstekorten zullen juist concurreren op arbeidsvoorwaarden.’

Lees het hele artikel hier.

Prof. dr. Olaf van Vliet is hoogleraar economie aan de Universiteit Leiden. Hij bekleedt de leerstoel economie, met als specialisatie sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in internationaal perspectief. Deze leerstoel is verbonden aan de Afdeling Economie en aan het Instituut Bestuurskunde en de leerstoel wordt gesponsord door Instituut Gak. Hij is afdelingshoofd van de Afdeling Economie. Ook verricht hij onderzoek en verzorgt onderwijs op het terrein van arbeidseconomie en politieke economie. Daarbij richt hij zich op hervormingen van sociaal beleid, flexibilisering van de arbeidsmarkt, de effecten van globalisering en technologische verandering (zoals digitalisering en automatisering), arbeidsmigratie en inkomensongelijkheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.