Universiteit Leiden

nl en

Olaf van Vliet benoemd tot hoogleraar Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid in Internationaal Perspectief

Met ingang van 1 juni 2018 is OIaf van Vliet benoemd op de leerstoel Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid in Internationaal Perspectief aan de Universiteit Leiden. Deze bijzondere leerstoel wordt ondersteund door Instituut Gak*. Het betreft een dubbelbenoeming: de leerstoel is verbonden aan zowel de Afdeling Economie (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) als aan het Instituut Bestuurskunde (Faculteit Governance and Global Affairs), beiden voor 0,1 fte. Dit brengt de intensieve samenwerking tussen deze twee instellingen tot uitdrukking, die verder kan worden versterkt met deze benoeming.

Olaf van Vliet

Sociale zekerheid en de arbeidsmarkt

De nieuwe leerstoel Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid in Internationaal Perspectief geeft Van Vliet de mogelijkheid om internationaal vergelijkend onderzoek naar veranderingen op het terrein van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt verder te ontwikkelen. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen als globalisering, migratie, technologische vooruitgang en vergrijzing leveren moeilijke, strategische dilemma’s op ten aanzien van de inrichting van sociale stelsels. Van Vliet’s onderzoek is erop gericht om met internationaal vergelijkende analyses inzicht te bieden in de verschillende typen sociale hervormingen die onder verschillende politiek-economische omstandigheden tot stand komen. Ook de rol van de beleidsagenda van de Europese Unie is hierbij van belang. Een ander belangrijk thema in dit verband is de invloed van de toenemende (arbeids-)migratie op de nationale stelsels van sociale zekerheid.

Achtergrond Olaf van Vliet

Prof. dr. Olaf van Vliet studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde aan de Universiteit Leiden (2011). Sindsdien is hij werkzaam aan de Afdeling Economie van deze universiteit, tot op dit moment als universitair hoofddocent. Van Vliet heeft diverse onderzoeksubsidies verworven, zowel nationaal als internationaal, en publiceerde in hoogstaande internationale tijdschriften. Hij is een internationaal gezaghebbend wetenschapper op het terrein van de comparative welfare state economics. Als visiting scholar werkte hij onder andere aan Harvard University en Marquette University. Van Vliet bekleedt verschillende bestuurlijke functies, waaronder lid van het Onderzoekbestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, directeur van het onderzoekprofileringsgebied Interaction between Legal Systems en coördinator van de master Economics and Governance in Den Haag.

 

*Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie