Universiteit Leiden

nl en

Migranten kosten Europese overheden minder dan autochtone burgers

Migranten drukken veel minder zwaar op de begroting van Europese landen dan vaak wordt gedacht. In veel gevallen is hun bijdrage positiever dan die van de autochtone bevolking. In een aantal landen dragen migranten zelfs netto bij aan de overheidsfinanciën. Dat blijkt uit onderzoek van economen van de Universiteit Leiden.

Over de periode 2007-2018 werd de nettobijdrage van migranten (van binnen en buiten de EU) en de autochtone bevolking van vijftien Europese lidstaten berekend. Van de overheid ontvangen uitkeringen en toeslagen, zoals WW, AOW, zorgtoeslag en huurtoeslag werden afgetrokken van aan de overheid betaalde belastingen en premies. En wat blijkt: migranten kosten de meeste onderzochte landen een stuk minder dan de autochtone bevolking.

Mythe ontkracht

‘Er is maar heel weinig onderzoek gedaan naar de feitelijke kosten van migratie en dat terwijl het een belangrijke rol speelt in het maatschappelijke en politieke debat, zeker nu in aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement’, vertelt econoom Giacomo Boffi, die aan het onderzoek werkte. ‘Dit onderzoek ontkracht de populistische mythe dat migranten de sociale zekerheid en de schatkist meer belasten dan de autochtone bevolking. Het omgekeerde is juist het geval.’

Verschil in leeftijd

Eén van de belangrijkste redenen voor dat grote verschil is leeftijd. Migranten die naar de EU komen zijn over het algemeen vrij jong. De autochtone bevolking in de onderzochte landen is een stuk ouder en dat betekent dat veel van die mensen pensioen (of het Nederlandse equivalent AOW) ontvangen. Oudere migranten ontvangen vaak ook nog eens een lager pensioen, omdat ze minder opgebouwd hebben.

‘Wat we in deze studie zien, is dat gedurende de financiële crisis de nettobijdrage van zowel migranten als de autochtone bevolking kelderde. Meer mensen kregen een uitkering. Na die crisis klom de bijdrage van migranten snel weer tot het niveau van voor de crisis, terwijl de autochtone bevolking achterbleef, omdat er meer pensioengerechtigden bijkwamen’, legt Boffi uit. 

Betere integratie, meer belasting

De nettobijdrage van migranten laat door de jaren heen in bijna alle landen een stijgende lijn zien. Volgens Boffi komt dat omdat migranten beter geïntegreerd raken, hun opleidingsniveau stijgt, ze verdienen meer en dus betalen ze meer belasting. In België, Griekenland, Italië, Luxemburg en Portugal is de nettobijdrage van migranten zelfs positief. ‘Migranten leveren de overheden van die landen meer op dan dat ze kosten.’

Economisch belang migranten

Migranten dragen actief bij aan veel Europese economieën. Met het oog op de vergrijzing van de autochtone bevolking wordt hun rol steeds belangrijker. ‘Vanuit een financieel-economisch perspectief lijkt van een migratiecrisis geen sprake te zijn, integendeel. Het zou verstandig zijn als Europa in haar migratiepolitiek ook het economische belang meeweegt.’

De vijftien onderzochte landen zijn België, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Bekijk de onderzoeksrapporten The Net Fiscal Position of Migrants in Europe:
Trends and Insights
 en Decomposing the Net Fiscal Position  of Migrants in Europe voor meer informatie.

Tekst: Tim Senden

Dit onderzoek is gefinancierd door de Europese Unie. Voor meer informatie over TransEuroWorkS kan contact opgenomen worden met Iraia Núñez Aguirre en Anna Lorenzini.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.