Universiteit Leiden

nl en

Vincent Bakker

Promovendus

Naam
V.B. Bakker MSc
Telefoon
+31 71 527 4981
E-mail
v.b.bakker@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-1494-374X

Vincent Bakker is promovendus, verbonden aan de afdeling Economie.

Meer informatie over Vincent Bakker

Vincent Bakker is promovendus, verbonden aan de afdeling Economie. Zijn promotieonderzoek doet hij in het kader van het door Instituut Gak gefinancierde programma ‘Zelfredzaamheid en sociale bescherming over de levenscyclus’. In zijn proefschrift (Titel: Welvaartsstaten in verandering) onderzoekt hij hoe de arbeidsmarkt beïnvloed wordt door veranderingen in sociale uitgaven en sociale zekerheidsprogramma’s tussen landen en over tijd.

Vincent Bakker heeft de bachelor Bestuurskunde (spec. Economie, Bestuur en Management, cum laude) en research master Political Science and Public Administration (cum laude) aan de Universiteit Leiden afgerond. Voor zijn masterscriptie heeft hij onderzocht in welke mate uitgaven aan social investment policies bijdragen aan werkgelegenheid en arbeidsmarktparticipatie. Na eerder de prijs voor beste Research Master scriptie van 2017 ontvangen te hebben van het Instituut Politieke Wetenschap, is zijn scriptie ook door de Faculteit der Sociale Wetenschappen verkozen tot beste Research Master scriptie van 2017 en tevens verkozen tot één na beste scriptie geschreven aan de gehele Universiteit Leiden gedurende het collegejaar 2017-2018.

Tijdens zowel zijn bachelor- als masteropleiding heeft Vincent via het Honours College FSW en het Leiden Leadership Programme extracurriculair onderwijs genoten aan de Honours Academy van de Universiteit Leiden. Als onderdeel van het Leiden Leadership Programme heeft hij gedurende een half jaar meegewerkt aan het implementeren van een nieuwe werkmethodiek op het gebied van beleidsuitvoering bij de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG).

Mijn volledige CV kan hier worden gedownload (versie september 2018)
 

Publicaties:

  • Caminada, C.L.J., K.P. Goudswaard, O.P. van Vliet en V.B. Bakker. Verschillen in niveau en ontwikkeling van de inkomensongelijkheid, -herverdeling en –armoede in Nederland en België sinds 1995. Universiteit Leiden, Department of Economics Research Memorandum 2018.02.

Onderwijs 

Doceert o.a.:

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut Fiscale en Economische vakken
  • Economie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 2.08

Contact

Publicaties

  • Voetbalvereniging ZBVH Voorzitter
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.