Universiteit Leiden

nl en

EBM-student Anne van der Kolk geselecteerd voor presentatie op Student Research Conference

Anne van der Kolk, student Bestuurskunde/EBM, is geselecteerd om haar bachelorscriptie-onderzoek te presenteren op de Student Research Conference 2015.

 

Studenten vanuit alle disciplines van de Nederlandse en Vlaamse Universiteiten en Hogescholen kunnen meedoen aan deze wedstrijd voor het beste bacheloronderzoek. Een beoordelingscommissie bestaande uit 59 wetenschappers heeft een selectie gemaakt uit de ingezonden bacheloronderzoeken. De geselecteerde papers mogen worden gepresenteerd op de conferentie. Ook zullen deze papers worden gepubliceerd in een e-journal. De conferentie, die wordt georganiseerd in samenwerking met o.a. de VSNU en NWO, vindt plaats op 11 november 2015 aan de Tilburg University.

Dead Aid

Aanleiding voor het bachelorscriptie-onderzoek van Van der Kolk was het spraakmakende boek Dead Aid van econoom Dambisa Moyo. Zij stelt in haar boek dat landen die sterk afhankelijk zijn van ontwikkelingshulp onvoldoende worden gestimuleerd om beleid te voeren dat gericht is op economische groei. Door ontwikkelingshulp zijn overheden minder afhankelijk van de inkomsten uit belastingen en daardoor hebben zij weinig prikkels om de economische situatie in hun land te verbeteren. Volgens Van der Kolk is Moyo’s visie op ontwikkelingshulp vernieuwend, maar tot op heden nog niet empirisch onderbouwd.

Empirisch onderzoek

Van der Kolk heeft de theoretische stellingen van Moyo empirisch onderzocht. Op basis van een internationaal vergelijkend onderzoek naar de ontwikkelingen in 48 landen in Sub-Sahara Afrika in de afgelopen 20 jaar, komt zij tot de conclusie dat ontwikkelingshulp is geassocieerd met een toename van corruptie, een afname van sociaal kapitaal en een toename van politieke instabiliteit. Deze factoren verstoren vervolgens de totstandkoming van effectief economisch beleid.  

De bachelorscriptie werd begeleid door dr. Olaf van Vliet, universitair hoofddocent bij de Afdeling Economie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.