Universiteit Leiden

nl en

Olaf van Vliet en Eduard Suari Andreu in NRC over onderzoek naar migranten en sociale zekerheid

EU-migranten ontvangen minder vaak en lagere uitkeringen en toeslagen dan Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van de Leidse economen Olaf van Vliet en Eduard Suari Andreu dat zij publiceerden in het kader van het onderzoeksprogramma Social Citizenship & Migration. Het onderzoek wordt besproken in NRC.

Het aantal migranten uit EU-landen en in het bijzonder uit Midden- en Oost-Europese landen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Een controversiële kwestie in het maatschappelijke debat over migratie is het beroep dat migranten doen op sociale regelingen en de druk die dit zou veroorzaken op de overheidsfinanciën. Aan de hand van empirisch onderzoek verschaffen Van Vliet en Suari-Andreu inzicht in de mate waarin dit het geval is. Op basis van gedetailleerde administratieve gegevens berekenen zij de uitkeringen en toeslagen die intra-EU-migranten ontvangen en die vergelijken zij met de uitkeringen en toeslagen die autochtone Nederlanders ontvangen. De resultaten laten zien dat EU-migranten minder vaak en lagere uitkeringen en toeslagen ontvangen dan Nederlanders. Deze verschillen worden na verloop van tijd kleiner en vervagen na ongeveer zeven jaar. Het onderzoek laat ook zien dat de verschillen in ontvangen uitkeringen en toeslagen tussen migranten en Nederlanders variëren tussen regelingen. Zo ontvangen migranten uit Midden- en Oost-Europese landen vaker een bijstandsuitkering terwijl Nederlanders vaker AOW krijgen.

Lees het hele artikel in NRC hier: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/09/12/migrant-belast-sociale-zekerheid-relatief-weinig-a4141512

De volledige onderzoeksresultaten zijn te raadplegen in het artikel dat is gepubliceerd in het tijdschrift TPEdigitaal. 


Meer informatie over het onderzoeksprogramma Social Citizenship & Migration is te vinden op de website van het programma: https://www.universiteitleiden.nl/social-citizenship-and-migration

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.