Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Flexibilisering, Globalisering en Technologische Vooruitgang: Gevolgen voor Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid.

Dit onderzoeksproject wordt mogelijk gemaakt door een onderzoekssubsidie van Instituut Gak.

Contact
Olaf van Vliet

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is in rap tempo toegenomen. Met de opkomst van de platformeconomie lijkt deze ontwikkeling zich voort te zetten. Deze flexibilisering heeft belangrijke consequenties voor de samenleving. Zo wijzen verschillende rapporten op een mogelijke tweedeling op de arbeidsmarkt tussen enerzijds goed beschermde, goed opgeleide insiders met een vast contract en anderzijds laagopgeleide outsiders met geringe sociale bescherming.

In dit project onderzoeken we de oorzaken en gevolgen van de flexibilisering van de arbeidsmarkt aan de hand van de volgende drie onderzoeksvragen:

1) In hoeverre zijn globalisering, technologische ontwikkeling en institutionele kenmerken gerelateerd aan de toename van het aandeel werkenden met een flexibele contractvorm?

2) In welke mate worden beloningsverschillen vergroot door de flexibilisering van de arbeidsmarkt, en wat zijn mediërende factoren binnen deze relatie?

3) Hoe beïnvloedt de flexibilisering van de arbeidsmarkt de maatschappelijke steun voor sociale zekerheid en wat betekent dit voor veranderingen van verschillende sociale programma’s?

Voor de beantwoording van deze onderzoeksvragen wordt internationaal vergelijkend onderzoek uitgevoerd voor diverse Europese en andere OESO-landen, en combineren we administratieve data, survey data en indicatoren op het gebied van arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid.

Portretfoto Prof. dr. Olaf van Vliet
Prof. dr. Olaf van Vliet

Prof. dr. Olaf van Vliet is hoogleraar Sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid. Zijn leerstoel is verbonden aan de Afdeling Economie en aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Hij verricht onderzoek en verzorgt onderwijs op het terrein van arbeidseconomie en politieke economie. Daarbij richt hij zich op hervormingen van sociaal beleid, flexibilisering van de arbeidsmarkt, de effecten van globalisering en technologische verandering, arbeidsmigratie en inkomensongelijkheid.

 

 

 

 

Portretfoto Dr. Ron Diris
Dr. Ron Diris

Dr. Ron Diris is postdoctoraal onderzoeker/universitair docent aan de Afdeling Economie van de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek op het gebied van onderwijs- en arbeidseconomie. Een belangrijk deel van dit onderzoek richt zich op het belang van cognitieve en non-cognitieve vaardigheden voor onderwijs en arbeidsmarkt, hoe deze vaardigheden gemeten kunnen worden en hoe ze zijn te beïnvloeden. Daarnaast verricht hij onderzoek naar de relatie tussen sociaal beleid en inkomensongelijkheid, met een focus op de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

 

 

 

 

 

Portretfoto Lars van Doorn, MSc
Lars van Doorn, MSc

Lars van Doorn MSc is promovendus bij de Afdeling Economie van de Universiteit Leiden. Voor zijn masterscriptie heeft hij onderzoek gedaan naar de gevolgen van globalisering op verschillende beleidsprogramma’s en de wijze waarop de institutionele structuur van beleidsprogramma’s deze relatie beïnvloedt. Zijn huidige interessegebieden zijn de effecten van globalisering en technologische verandering op de arbeidsmarkt en de politieke consequenties die deze veranderingen met zich mee brengen.

 

Aankomende evenementen

“Nederlandse Arbeidsmarktdag”, Hotel Casa Amsterdam, Eerste Ringdijkstraat 4, Amsterdam, donderdag 6 oktober 10:00 – 16:30

Afgelopen evenementen

 • 'The Future of Work: Opportunities and challenges of digitalization, the platform economy and flexibilization of European labour markets', Stadsgehoorzaal, Aalmarktzaal, Breestraat 60 Leiden, donderdag 14 juli 2022, 17:15 - 18:30. Sprekers: Olaf van Vliet (Universiteit Leiden), Ferry Koster (Erasmus Universiteit Rotterdam), Hanneke Bennaars (Universiteit van Amsterdam), Ron Diris (Universiteit Leiden), Lars van Doorn (Universiteit Leiden).
 • ‘The relation between skills and job security: International evidence from PIAAC’, Work-in-progress seminar Universiteit Leiden, Kamerlingh Onnes Gebouw B014, 28 maart 2022 12:00 – 13:00.
 • 'Flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt', expertmeeting met sociale partners en UWV, 21 januari 2022 (online). Aanwezige experts: Roos Wouters (De Werkvereniging), Irene van Hest (FNV), Marloes Lammers (UWV) en Lisa Kuijs (VNO-NCW).
 • ‘Technological change and labour market flexibilization’, panel tijdens de 27th Council for European Studies Conference, 24 juni 2021, online.   
 • ‘The post-Covid-19 labour market’, Seminarserie Hervorming van sociale regelgeving, Universiteit Leiden, 24 juni 2020, online.
 • Flexibilisering, globalisering en technologische vooruitgang: gevolgen voor arbeidsmarkt en sociale zekerheid, seminar met begeleidingscommissie, 25 november 2020, online.
 • Jaarlijkse Bijeenkomst voor Onderzoek en Beleid Instituut Gak, 7 december 2020.

Publicaties

 • Diris, R., en Van Vliet, O. (2022) The Relation between Skills and Job Security: Identifying the Contractual Return to Skills. IZA Discussion Paper no. 15513. link 
 • Van Doorn, L., en Van Vliet, O. (2022) Wishing for More: Technological Change, the Rise of Involuntary Part-Time Employment and the Role of Active Labour Market Policies. Journal of Social Policy, 1-21. link 
 • Collewet, M., Fairley, K., Kessels, R., Knoef, M. en Van Vliet, O. (2022) Nederlanders zijn voor een genereuze én activerende bijstand. Economisch Statistische Berichten 107(4813). link 
 • Diris R., Doorn L. van & Vliet O. van (2022) Weinig mobiliteit tussen krimp- en groeisectoren tijdens coronacrisis, Economisch Statistische Berichten 107(4805): 42-45. link
 • Diris R. (2021) Een (te) snel oordeel over de WAB, Tijdschrift voor arbeidsrecht in context 10(4): 201-203 (UDH:TAC/16998). link
 • Diris, R., Jongen, E., en Van Vliet, O. (2022) Zelfstandigen hard geraakt door coronacrisis. Economisch Statistische Berichten 107(4810): 248-250. link
 • Bakker, V. en Van Vliet, O. (2021) Social Investment, Employment and Policy and Institutional Complementarities: A Comparative Analysis across 26 OECD Countries. link
 • Van Vliet, O. en Bennaars, H. (reds.) (2021) Regulering van de arbeidsmarkt vanuit multidisciplinair perspectief. Themanummer. Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 10(2). link
 • Van Vliet, O. en Bennaars, H. (2021) Regulering van werk: hoe verder na adviesjaar 2020? Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 10(2): 57-61. pdf
 • Diris, R., Van Doorn, L., en Van Vliet, O. (2021) Scholing en activering op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw. Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 10(2): 88-100. pdf
 • Van Vliet, O., Bakker, V., en Van Doorn, L. (2021) From Social Protection to Social Investment: European Responses to Globalization, Technological Change, Labour Market Flexibilization, and Migration. In: G. Fischer and R. Strauss (red.) Europe’s income, wealth, consumption, and inequality. Oxford: Oxford University Press, pp. 343-394. pdf.
 • Van Vliet, O. en Van Doorn, L. (2021) Baanpolarisatie en flexibilisering op de Europese arbeidsmarkt: Beleidsimplicaties voor Nederland, in: E.M.H. Hirsch Ballin, A.P.C.M. Jaspers, J.A. Knottnerus en H. Vinke (red.) De toekomst van de sociale zekerheid: De menselijke maat in een solidaire samenleving. Den Haag: Boom juridisch, pp. 287-304. pdf 
 • Platform de Toekomst van Arbeid (2020) Investeren in mensen. Bouwstenen van een regeerakkoord over werken, leren en verzekeren. Amsterdam. link
 • Bennaars, H., en Van Vliet, O. (2020) COVID-19 en de arbeidsmarkt: pas op voor de groef!, Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 9(2): 63-64. link
 • Van Vliet, O. (2019) Globalisering, migratie en technologische vooruitgang: gevolgen voor arbeidsmarkt en sociale zekerheid (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden. link

Voordrachten en onderzoekpresentaties

 • R. Diris, Presentatie ‘Flexibilization, human capital and worker mobility’, Euroscience Open Forum (ESOF), Leiden, 14 juli 2022.
 • R. Diris, Presentatie “The relation between skills and job security: International evidence from PIAAC”, European Society for Population Economics (ESPE), Universiteit van Calabria, Italië, 17 juni 2022.
 • R. Diris, Presentatie ‘Wendbaarheid op de Nederlandse Arbeidsmarkt’, Expertmeeting met sociale partners Flexibilisering van de arbeidsmarkt, 21 januari 2022, online.
 • L. van Doorn, Presentatie van het paper (met O. van Vliet) ‘Skill transferability and Preferences, Attitudes and Voting’, Work in Progress Seminar, Leiden University, Department of Economics, Leiden, 4 juli 2022.
 • L. van Doorn, Presentatie ‘Naar een sociale investeringsstaat’, Expertmeeting met sociale partners Flexibilisering van de arbeidsmarkt, 21 januari 2022, online.
 • L. van Doorn, Presentatie ‘Skill transferability and Preferences, Attitudes and Voting’, Euroscience Open Forum (ESOF), Leiden, 14 juli 2022.   
 • O. van Vliet, Presentatie ‘The future of work: Opportunities and challenges of digitalization, the platform economy and flexibilization of European labour markets’, Euroscience Open Forum (ESOF), Leiden, 14 juli 2022.
 • O. van Vliet, Panelgesprek ‘Een leven lang ontwikkelen’ in reactie op minister Van Gennip en Kabinetschef Europese Unie Samsom, Lustrumcongres van de Vereniging voor Arbeidsrecht, Woerden, 19 mei 2022. 
 • O. van Vliet, Voordracht (met L. van Doorn en R. Diris) ‘Globalisering en Flexibilisering van de Arbeidsmarkt’, Symposium Toekomst van Globalisering, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag, 16 juni 2022.
 • O. van Vliet, Expertsessie voor het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) ‘Vereenvoudiging van de sociale zekerheid’, Leiden, 9 maart 2022.
 • O. van Vliet, Presentatie ‘Flexibilisering, globalisering en technologische vooruitgang: gevolgen voor arbeidsmarkt en sociale zekerheid’, Expertmeeting met sociale partners Flexibilisering van de arbeidsmarkt, 21 januari 2022, online. 
 • R. Diris, Presentatie “The relation between skills and job security: International evidence from PIAAC”, 2022 ICEA Future of Work Conference, 25 februari 2022, online.
 • R. Diris, Presentatie “The relation between skills and job security: International evidence from PIAAC”, Work in Progress seminar Universiteit Leiden department of economics, 28 maart 2022.
 • O. Van Vliet, Presentatie “The relation between skills and job security: International evidence from PIAAC”, KVS New Paper Sessions Den Haag, 17 juni 2022.
 • R. Diris, Presentatie “Flexibilisering, Globalisering en Technologische Vooruitgang: Gevolgen voor de Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid”, GAK Bijeenkomst Onderzoek en Beleid, Hilversum, 13 juni 2022.  
 • R. Diris, Presentatie “Flexibilisering en menselijk kapitaal”, joint seminar Onderzoek Nederlandse Arbeidsmarkt, Universiteit Leiden en Universiteit Tilburg, 25 februari 2021, online.
 • L. van Doorn, Presentatie “Flexibilisering, globalisering en technologische vooruitgang: gevolgen voor arbeidsmarkt en sociale zekerheid”, joint seminar Onderzoek Nederlandse Arbeidsmarkt, Universiteit Leiden en Universiteit Tilburg, 25 februari 2021, online.
 • O. van Vliet, Presentatie van het hoofdstuk (met V. Bakker en L. van Doorn) ‘From social protection to social investment: European responses to globalization, technological change, labour market flexibilization and migration’, Central European University, 14 april 2021, online.
 • L. van Doorn, Presentatie van het paper (met O. van Vliet) ‘Job polarisation and the rise of underemployment’, 27th Council for European Studies Conference, 24 juni 2021, online. 
 • L. van Doorn, Discussiant van T. Van Overbeke, ‘It is the robots, stupid! Automation risk and incumbent support in Europe’, 27th Council for European Studies Conference, 24 juni 2021, online. 
 • O. van Vliet, Voordracht “Werkende armen, flexibilisering van de arbeidsmarkt en minimumloon”, Conferentie Working Yet Poor, 17 juni 2021, online. 
 • L. van Doorn, Presentatie van het paper (met O. van Vliet) ‘Job polarisation and the rise in atypical employment’, 78th Annual Midwest Political Science Association Conference, 18 april 2021, online.
 • O. van Vliet, te gast in podcast over arbeidsmarktbeleid in de kabinetsformatie. Podcast Kennis en Verdieping, Aflevering 3 ‘De Arbeidsmarkt’, 31 maart 2021.  
 • O. van Vliet, te gast in podcast over arbeidsmarktbeleid in de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau . Podcast Radio Horzelnest, Aflevering 17 ‘Flexibilisering en de verkiezingen’, 11 maart 2021.
 • R. Diris, Presentatie “Flexibilisering, beloningsverschillen en menselijk kapitaal”, seminar met begeleidingscommissie, 25 november 2020, online.
 • R. Diris, Presentatie “The post-Covid-19 labour market: schooling and skills”, seminar “The post-Covid-19 labour market”, Seminarserie Hervorming van sociale regelgeving, Universiteit Leiden, 24 juni 2020, online.
 • L. van Doorn, Presentatie “Polarisatie en flexibilisering van de arbeidsmarkt”, seminar met begeleidingscommissie, 25 november 2020, online.
 • L. van Doorn, Presentatie van het paper (met O. van Vliet) ‘An empirical examination of the relationship between job polarisation and non-standard employment’, 2020 SASE Conference (Society for the Advancement of Socio-Economics), 19 juli 2020, online.
 • O. van Vliet, Presentatie “Flexibilisering, globalisering en technologische vooruitgang: gevolgen voor arbeidsmarkt en sociale zekerheid”, seminar met begeleidingscommissie, 25 november 2020, online.
 • O. van Vliet, Lezing ‘Flexibilisering van de Arbeidsmarkt’, lezingenreeks Studium Generale Universiteit Leiden, Leiden, 19 november 2020.
 • O. van Vliet, Spreker tijdens Expertforum Nationale DenkTank 2020 over “Welzijn, welvaart en regie voor middengroepen”, Haarlem, 8 oktober 2020.
 • O. van Vliet, Voordracht “Citizenship, Migration and Global Transformations”, Symposium Universiteit Leiden, 6 oktober 2020.
 • O. van Vliet, te gast in podcast over de Miljoenennota 2021. Podcast Leidse Arbeidsvitaminen, Aflevering 8 ‘De Miljoennotaman’, Leiden, 16 september 2020.
 • O. van Vliet, Voordracht “Veranderingen in het midden van de arbeidsmarkt en gevolgen voor sociaaleconomisch beleid”, Nationale DenkTank, Driebergen, 20 augustus 2020.
 • O. van Vliet, Webinar: Olaf van Vliet in gesprek met Ruben Houweling – Een tweegesprek over nieuwe sociale zekerheid: “wendbaar, toekomstbestendig en meer virusproof!” Virtueel NGSZ-Café. Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid, Barendrecht, 25 juni 2020.
 • O. van Vliet, Discussiant van H. Bennaars, ‘De wendbare arbeidsmarkt, juridische grondslagen voor allocatie vraag en aanbod’ tijdens het seminar “The post-Covid-19 labour market”, Seminarserie Hervorming van sociale regelging, Universiteit Leiden, 24 juni 2020, online.
 • O. van Vliet, Voordracht ‘Werk en Economie’ in het kader van ‘Meet the Professor’, basisschool De Oranjerie, Zoetermeer, 8 februari 2020.
 • O. van Vliet, Deelname aan Expertbijeenkomst ‘Contracting en andere driehoeksrelaties’, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Amsterdam, 16 januari 2020.
 • O. van Vliet, “Flexibilisering arbeidsmarkt, flexibilisering onderwijs: Leven Lang Leren in Leiden”, Voordracht voor de Denktank Flexibilisering Universiteit Leiden, 9 januari 2020.
 • O. van Vliet, Voordracht ‘Social protection in Europe: Developments, challenges and lessons’, Shanghai University of Finance & Economics, Shanghai, 7 december 2019.
 • O. van Vliet, Workshop ‘Ontdek Wetenschap’ tijdens de Nacht van Ontdekkingen, Leiden, 21 september 2019.
 • O. van Vliet, Oratie ‘Globalisering, migratie en technologische vooruitgang: gevolgen voor arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Leiden, 7 juni 2019.

Workshops en seminars

 • R. Diris, Organisatie van de expertmeeting met sociale partners ‘Flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt’, 21 januari 2022, online.
 • O. van Vliet, Organisatie en voorzitten van het panel ‘The future of work: Opportunities and challenges of digitalization, the platform economy and flexibilization of European labour markets’, Euroscience Open Forum (ESOF), ter gelegenheid van ‘Leiden European City of Science’, Leiden, 14 juli 2022.
 • O. van Vliet, Organisatie van de workshop (met A. Salomons en M. Goos) ‘De invloed van technologisering en datagebruik op de arbeidsmarkt’, Instituut Gak Bijeenkomst Onderzoek en Beleid, Hilversum, 13 juni 2022.
 • O. van Vliet en D. van Vuuren, Organisatie van joint seminar Onderzoek Nederlandse Arbeidsmarkt, Universiteit Leiden en Universiteit Tilburg, 25 februari 2021, online
 • L. van Doorn en O. van Vliet, Organisatie en voorzitten van het panel ‘Technological change and labour market flexibilization’, 27th CES Conference, 24 juni 2021, online.  
 • O. van Vliet, Voorzitter van het panel ‘Political Economy’ tijdens de conferentie ‘New Paper Sessions’ van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Den Haag, 18 juni 2021.
 • L. van Doorn, Organisatie en moderator van het seminar ‘The post-Covid-19 labour market’, Seminarserie Hervorming van sociale regelging, Universiteit Leiden, 24 juni 2020, online.
 • O. van Vliet, Voorzitter van het panel ‘Political Economy’ tijdens de conferentie ‘New Paper Sessions’ van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 17 juni 2020, online. 
 • O. van Vliet, Organisatie en moderator van het seminar ‘Good jobs for all – De nieuwe OECD Jobs Strategy (Stefan Thewissen, OESO)’, Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid i.s.m. Ministerie SZW, Den Haag, 11 september 2019.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.