Universiteit Leiden

nl en

Twee nieuwe studies economie in Den Haag

De Universiteit Leiden gaat twee nieuwe opleidingen economie aanbieden in Den Haag. Het gaat om de bachelor Economie en Samenleving en de master Economie van de Publieke Sector. De NVAO heeft beide Nederlandstalige opleidingen goedgekeurd en geaccrediteerd. De bacheloropleiding is een gezamenlijke opleiding van de Universiteit Leiden en de Erasmus School of Economics. Zowel de bachelor- als de masteropleiding starten in september 2025.

BSc Economie en Samenleving

In de bacheloropleiding Economie en Samenleving combineren studenten economische kennis en vaardigheden met inzichten uit de politieke wetenschappen en rechtsgeleerdheid. ‘Zo leren studenten om effectieve oplossingen te bedenken voor complexe economische vraagstukken waarbij ze rekening houden met de politieke en juridische context’, aldus opleidingsdirecteur Philippe van Gruisen. In haar rapport noemt de NVAO het unieke profiel van de opleiding, de betrokkenheid van werkgevers en de duidelijke opbouw van het curriculum als sterke punten van de nieuwe studie.

MSc Economie van de Publieke Sector

De master Economie van de Publieke Sector richt zich op studenten die een carrière als beleidseconoom ambiëren. Opleidingsdirecteur Jim Been: ‘De opleiding slaat een brug tussen economische theorieën en methoden uit de wetenschap, de werking van Nederlandse instituties en de toepassing op beleidsvraagstukken’. Ze kunnen aan de slag gaan als beleidsmakers en adviseurs bij ministeries, internationale organisaties, of als managers in het bedrijfsleven.

Den Haag: dicht bij de praktijk

Beide studies zijn gehuisvest in Den Haag, waardoor de studenten straks dichtbij het werkveld zitten. Dat is waardevol, omdat zij op die manier gemakkelijk in aanraking kunnen komen met werkgevers. Vanuit de werkgevers is er veel belangstelling naar deze toekomstige economen. Zij waren al tijdens de ontwikkelingsfase bij de opleiding betrokken. Werkgevers zullen met gastdocenten een rol spelen in de nieuwe studies economie.

Het verschil maken in de wereld van morgen

Olaf van Vliet, hoogleraar economie: ‘De samenleving heeft behoefte aan moderne economen die niet alleen beschikken over sterke analytische vaardigheden, maar die ook in staat zijn om te navigeren in de echte wereld’. Met deze nieuwe economische studies zijn studenten klaar om deze uitdaging aan te gaan en een verschil te maken in de wereld van morgen.

V.l.n.r.: Olaf van Vliet (hoofd van de Afdeling Economie), Jim Been (opleidingsdirecteur MSc Economie van de Publieke Sector), Philippe van Gruisen (opleidingsdirecteur BSc Economie en Samenleving)

Andere nieuwe opleidingen in Den Haag en Leiden (start september 2025)

Vanaf september 2025 biedt de Faculteit Governance and Global Affairs de bacheloropleiding Cybercrime & Cybersecurity in Den Haag aan. Deze unieke Nederlandstalige opleiding leidt studenten op tot veelzijdige cyberexperts.

In Leiden start in september 2025 de Engelstalige bacheloropleiding Science for Sustainable Societies. Binnen dit programma leer je natuurwetenschappelijke en sociaal-wetenschappelijke inzichten en methoden te combineren, zodat je complexe duurzaamheidsuitdagingen zoals klimaatverandering, vervuiling en biodiversiteitsverlies kunt begrijpen en aanpakken in de context van menselijke systemen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.