Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Geert de Snoo

Decaan / hoogleraar Milieubiologie

Naam Prof.dr. G.R. de Snoo
Telefoon +31 71 527 4763
E-mail g.r.desnoo@science.leidenuniv.nl

Geert de Snoo is decaan en voorzitter van het faculteitsbestuur van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Als hoogleraar heeft zijn onderzoek en onderwijs betrekking op biodiversiteit en duurzaamheid in landelijk gebied. 

Faculteitsbestuur

De decaan en portefeuillehouder onderzoek is voorzitter van het faculteitsbestuur van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, verantwoordelijk voor algemene zaken, personeelsbeleid t.a.v. leerstoelzaken en onderzoeksbeleid. Het faculteitsbestuur is verantwoordelijkheid voor het strategisch beleid van de faculteit als geheel, op de terreinen onderwijs, onderzoek en beheer.

Onderzoek en onderwijs

Als hoogleraar heeft zijn onderzoek en onderwijs betrekking op: biodiversiteit en duurzaamheid in landelijk gebied. Momenteel begeleidt hij 10 promovendi en tot dusver heeft hij 250 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.

Hoogleraar Milieubiologie
Wiskunde en Natuurwetenschappen
Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
CML/Conservation Biology
Werkadres
Van Steenis
Einsteinweg 2
2333 CC Leiden
Kamernummer B307
Contact
+31 71 527 7456
snoo@cml.leidenuniv.nl
Gemeente Leiden
Congresambasadeur Gemeente Leiden