Universiteit Leiden

nl en

Geert de Snoo

Decaan / hoogleraar Milieubiologie

Naam
Prof.dr. G.R. de Snoo
Telefoon
+31 71 527 4763
E-mail
g.r.desnoo@science.leidenuniv.nl

Geert de Snoo is decaan en voorzitter van het faculteitsbestuur van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Als hoogleraar heeft zijn onderzoek en onderwijs betrekking op biodiversiteit en duurzaamheid in landelijk gebied.

Meer informatie over Geert de Snoo

Nieuws

Geert de Snoo is decaan en voorzitter van het faculteitsbestuur van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Als hoogleraar heeft zijn onderzoek en onderwijs betrekking op biodiversiteit en duurzaamheid in landelijk gebied. 

Faculteitsbestuur

De decaan en portefeuillehouder onderzoek is voorzitter van het faculteitsbestuur van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, verantwoordelijk voor algemene zaken, personeelsbeleid t.a.v. leerstoelzaken en onderzoeksbeleid. Het faculteitsbestuur is verantwoordelijkheid voor het strategisch beleid van de faculteit als geheel, op de terreinen onderwijs, onderzoek en beheer.

Onderzoek en onderwijs

Als hoogleraar heeft zijn onderzoek en onderwijs betrekking op: biodiversiteit en duurzaamheid in landelijk gebied. Momenteel begeleidt hij meerdere promovendi en tot dusver heeft hij 250 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.

 • Overige
 • Externen

Contact

Decaan / hoogleraar Milieubiologie

 • Wiskunde en Natuurwetenschappen
 • Bedrijfsvoering
 • Faculteitsbureau

Werkadres

Gorlaeus Bestuursgebouw
Einsteinweg 55
2333 CC Leiden
Kamernummer BS 002

Contact

Hoogleraar Milieubiologie

 • Wiskunde en Natuurwetenschappen
 • Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
 • CML/Environmental Biology

Werkadres

Van Steenis
Einsteinweg 2
2333 CC Leiden
Kamernummer B307

Contact

Hoogleraar Milieubiologie

 • Wiskunde en Natuurwetenschappen
 • Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
 • CML/Environmental Biology

Werkadres

Van Steenis
Einsteinweg 2
2333 CC Leiden

Contact

Publicaties

 • Raad voor Dierenaangelegenheden Lid
 • Netherlands Centre for One Health (NCOH) Voorzitter Raad van Toezicht
 • Society for Conservation Biology Lid European Section - Policy Committee
 • Gemeente Leiden Congresambasadeur Gemeente Leiden
 • Leiden Bioscience Park Lid Raad van Advies

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie