Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksplatform in duinen van start

Met het inzaaien van het laatste proefveldje ging op 29 juni het nieuwe onderzoeksplatform TERRA-Dunes officieel van start. Het experiment heeft een fundamenteel wetenschappelijk karakter, maar heeft belangrijke toepassingen in bijvoorbeeld herstel van natuurkwaliteit.

TERRA-Dunes is een onderzoeksplatform in de duinen bij Meijendel. Doel is te onderzoeken hoe het bodemleven van invloed is op het functioneren van duinecosystemen, en de overgangen daarin. Het platform is een gezamenlijke onderzoeksfaciliteit van het Centrum voor Milieuwetenschappen en het Instituut voor Biologie. Nadia Soudzilovskaia (CML) en Martijn Bezemer (IBL) leiden dit innovatieve project. De instituten werken hiervoor samen met drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea, dat eigenaar is van het terrein waar de proeven zullen plaatsvinden.

Lees meer over de achtergronden van het onderzoek: Dunea en Universiteit Leiden samen op zoek naar duinherstel.

Onderzoeksleider Nadia Soudzilovskaia vertelt over de experimenten.
Gasten onderweg naar de experimentele lokatie.
Decaan van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Geert de Snoo en Dunea-ecoloog Harrie van der Hagen zaaien het laatste experiment in.
Voltooiing van het laatste proefveld.
Van links naar rechts: Wim Drossaert (directeur Dunea), Martijn Bezemer (IBL), Harrie van der Hagen (Dunea), Nadia Soudzilovskaia (CML), Geert de Snoo (decaan FWN), Riccardo Mancinelli (promovendus CML, nauw betrokken bij het experiment) en Marie Duhamel (postdoc IBL, nauw betrokken bij het experiment)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.