Universiteit Leiden

nl en

Eredoctor Jennifer Chayes excelleert bij Microsoft

‘We’ve only just begun’, zei eredoctor Jennifer Chayes in haar dankwoord bij de aanvaarding van haar eredoctoraat op 8 februari. ‘De datarevolutie staat op het punt van uitbreken. En dat maakt deze tijd ongelooflijk interessant voor de wetenschap.’

Uitgelezen buitenbeentje

Jennifer Chayes is als Leids eredoctor welbeschouwd een buitenbeentje. Het komt niet vaak voor dat de Universiteit Leiden een eredoctoraat verleent aan  iemand die geen hoogleraar is maar een hoge functie (directeur onderzoek) bekleedt bij een – wereldomspannende  - onderneming. Toch is Chayes een uitgelezen kandidaat voor een eredoctoraat. In 1996 benaderde Bill Gates, toenmalig baas van Microsoft, haar juist vanwege haar briljante en baanbrekende wetenschappelijke werk op het grensvlak van de wiskunde en de natuurkunde. Zij had de kennis en de competenties waar Microsoft naar op zoek was.

Grote wetenschappelijke doorbraken

Hoogleraar Kansrekening en statistische fysica, Frank den Hollander, door Chayes tot haar wetenschappelijke vrienden gerekend, zei in zijn laudatio over haar: 'Ze is een internationaal toponderzoekster op het gebied van de statistische fysica, de stochastiek en de discrete wiskunde.’  Met collega-onderzoekers zorgde Chayes voor vele doorbraken in de studie van fase-overgangen, in het bijzonder de percolatietheorie en de theorie van veeldeeltjessystemen.  ‘Hiermee dwong ze zeer veel respect af bij zowel de natuurkundigen als wiskundigen.’

Rolmodel

Bij Microsoft  kwam het onder Chayes’ leiding opnieuw tot grote doorbraken, dit keer op het gebied van complexe netwerken.Daarnaast’, memoreerde Den Hollander, ’is ze een rolmodel voor jonge vrouwelijke wetenschappers die een academische carrière willen combineren met een gezinsleven; ze steunt hen waar ze kan.’ Ook dat leverde haar diverse prijzen op.

Uitgesproken persoonlijkheid

Den Hollander noemde Chayes  in zijn laudatio een inspiratiebron vanwege haar uitgesproken persoonlijkheid, haar drive en haar moed. Chayes roemde op haar beurt in haar dankwoord een aantal Nederlandse inspirerende persoonlijkheden onder wie de Leidse Nobelprijswinnaar Hendrik Lorentz, en Nederlandse  topwetenschappers… zoals Frank den Hollander.

Topuniversiteiten

Chayes’ loopbaan laat zich lezen als een lijstje van Amerikaanse topuniversiteiten: ze studeerde summa cum laude af in de natuurkunde en de biologie aan Wesleyan University,  promoveerde in de wiskundige natuurkunde aan Princeton, werkte als postdoc bij Harvard en Cornell, en werd hoogleraar aan de University of California Los Angeles. Dat bleef ze tot ze door Microsoft werd ingelijfd.

‘Valorisatie’

Chayes werd in 1996 bij Microsoft hoofd van de Theory Group bij Microsoft Research Redmond en haalde andere topwetenschappers over om ook de overstap te maken naar haar groep. In 2008 en 2012 startte ze voor het bedrijf ook onderzoeks- en innovatielaboratoria in Boston en New York. Daarbij verbreedde ze haar horizon naar de informatica, de economie en de sociale wetenschappen. Net als de Theory Group in Redmond, staan deze labs wereldwijd in hoog aanzien. 


(8 februari 2016/CH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.